European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 2 ta’ Frar 2023

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

Nixtiequ nibdew billi nifirħu lill-Kroazja talli ssieħbet fiż-żona tal-euro fl-1 ta’ Jannar 2023. Nilqgħu wkoll bil-qalb lil Boris Vujčić, il-Gvernatur ta' Hrvatska narodna banka, fil-Kunsill Governattiv. Issa se ngħidilkom x’ħareġ mil-laqgħa tagħna.

Il-Kunsill Governattiv ser ikompli fuq l-istess linja li jgħolli r-rati tal-imgħax b'mod sinifikanti b'pass kostanti u biex iżommhom f'livelli li huma restrittivi biżżejjed biex jiżgura ritorn f'waqtu tal-inflazzjoni għall-mira tiegħu ta' 2% fuq terminu medju. Għaldaqstant, il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jgħolli t-tliet rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE b’50 punt bażi u nistennew li nkomplu ngħolluhom aktar. Fid-dawl tal-pressjonijiet tal-inflazzjoni sottostanti, għandna l-ħsieb li ngħollu r-rati tal-imgħax b'50 punt bażi ieħor fil-laqgħa tagħna tal-politika monetarja li jmiss f'Marzu u mbagħad nivvalutaw it-triq sussegwenti tal-politika monetarja tagħna. Iż-żamma tar-rati tal-imgħax f'livelli restrittivi maż-żmien se tnaqqas l-inflazzjoni billi tnaqqas id-domanda u se tħares ukoll kontra r-riskju ta' bidla persistenti 'l fuq fl-aspettattivi tal-inflazzjoni. Fi kwalunkwe każ, id-deċiżjonijiet futuri dwar ir-rati se jkomplu jiddependu mid-data u jsegwu approċċ ta’ laqgħa wara laqgħa.

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda wkoll dwar il-modalitajiet biex jitnaqqsu l-investimenti ta’ titoli tal-Eurosistema taħt il-programm ta’ xiri ta’ assi (APP). Kif ikkomunikat f'Diċembru, il-portafoll tal-APP se jonqos b'€15-il biljun fix-xahar bħala medja mill-bidu ta' Marzu sal-aħħar ta' Ġunju 2023, u l-pass sussegwenti tat-tnaqqis tal-portafoll se jiġi determinat maż-żmien. Investimenti mill-ġdid parzjali se jsiru b'mod ġenerali f'konformità mal-prattika attwali. B'mod partikolari, l-ammonti ta' investiment mill-ġdid li jifdal se jiġu allokati proporzjonalment għas-sehem ta' fidi f'kull programm kostitwenti tal-APP u, taħt il-programm ta' xiri tas-settur pubbliku (PSPP), għas-sehem ta' fidi ta' kull ġurisdizzjoni u fost emittenti nazzjonali u sovranazzjonali. Għall-bonds tax-xiri korporattiv tagħna, l-investimenti mill-ġdid li fadal se jkunu inklinati b'mod aktar qawwi lejn emittenti bi prestazzjoni klimatika aħjar. Mingħajr preġudizzju għall-għan ta' stabbiltà tal-prezzijiet tal-BĊE, dan l-approċċ se jappoġġa d-dekarbonizzazzjoni gradwali tal-investimenti ta' bonds korporattivi tal-Eurosistema, f'konformità mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi

Id-deċiżjonijiet meħuda llum huma spjegati fi stqarrija għall-istampa disponibbli fis-sit web tagħna. Il-modalitajiet dettaljati għat-tnaqqis tal-investimenti APP huma deskritti fi stqarrija għall-istampa separata li għandha tiġi ppubblikata fil-15:45 CET.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjegaw il-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

Skont l-istima preliminari tal-Eurostat, l-ekonomija taż-żona tal-euro kibret b’0.1 fil-mija fir-raba’ trimestru tal-2022. Filwaqt li ’l fuq mill-projezzjonijiet tal-persunal tal-Eurosistema ta' Diċembru, dan l-eżitu jfisser li l-attività ekonomika naqset b'mod notevoli minn nofs l-2022 u nistennew li tibqa' dgħajfa fiż-żmien qrib. Attività globali mrażżna u inċertezza ġeopolitika għolja, speċjalment minħabba l-gwerra inġustifikata tar-Russja kontra l-Ukrajna u n-nies tagħha, qed ikomplu jaġixxu ta’ xkiel għat-tkabbir taż-żona tal-euro. Flimkien ma' inflazzjoni għolja u kundizzjonijiet ta' finanzjament aktar stretti, dan ix-xkiel qed irażżnu l-infiq u l-produzzjoni, speċjalment fis-settur tal-manifattura.

Madankollu, il-konġestjonijiet fil-provvista qed jonqsu gradwalment, il-provvista tal-gass saret aktar sigura, id-ditti għadhom qed ilaħħqu ma’ ordnijiet b’lura kbar u l-kunfidenza qed titjieb. Barra minn hekk, il-produzzjoni fis-settur tas-servizzi hija soda, appoġġjata minn effetti kontinwi ta’ ftuħ mill-ġdid u domanda aktar b’saħħitha għal attivitajiet ta’ divertiment. Il-pagi li qed jogħlew u t-tnaqqis reċenti fl-inflazzjoni tal-prezz tal-enerġija ser ittaffu t-telf tal-poter tal-akkwist li ħafna nies ħassew minħabba inflazzjoni għolja. Dan, min-naħa tiegħu, ser jappoġġa l-konsum. B'mod ġenerali, l-ekonomija kienet aktar reżiljenti milli mistenni u għandha tirkupra fit-trimestri li ġejjin.

Ir-rata tal-qgħad baqgħet fil-pożizzjoni baxxa storika tagħha ta’ 6.6 fil-mija f’Diċembru 2022. Madankollu, ir-rata li biha qed jinħolqu l-impjiegi tista’ tonqos u l-qgħad jista’ jiżdied fit-tliet xhur li ġejjin.

Miżuri ta’ appoġġ mill-Gvern biex jipproteġu l-ekonomija mill-impatt tal-prezzijiet għoljin tal-enerġija għandhom ikunu temporanji, immirati u mfassla biex jippreservaw l-inċentivi għal konsum anqas tal-enerġija. B'mod partikolari, hekk kif il-kriżi tal-enerġija ssir inqas akuta, huwa importanti li issa dawn il-miżuri jibdew jitreġġgħu lura fil-pront f'konformità mat-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija u b'mod miftiehem. Tali miżuri li ma jilħqux dawn il-prinċipji x’aktarx li jaggravaw il-pressjonijiet inflazzjonarji, li jkunu jeħtieġu rispons ta' politika monetarja aktar b'saħħitha. Barra minn hekk, f’konformità mal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE, il-politiki fiskali għandhom ikunu orjentati lejn li l-ekonomija tagħna ssir aktar produttiva u li gradwalment tnaqqas id-dejn pubbliku għoli. Politiki li jtejbu l-kapaċità tal-provvista taż-żona tal-euro, speċjalment fis-settur tal-enerġija, jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu l-pressjonijiet tal-prezzijiet fuq żmien medju. Għal dak il-għan, il-gvernijiet għandhom jimplimentaw malajr l-investiment u l-pjanijiet ta’ riforma strutturali tagħhom taħt il-programm tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss. Ir-riforma tal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE għandha tiġi konkluża malajr.

L-inflazzjoni

Skont l-istima preliminari tal-Eurostat, li ġiet ikkalkulata bl-użu tal-istimi tal-Eurostat għall-Ġermanja, l-inflazzjoni kienet 8.5 fil-mija f’Jannar. Dan ikun 0.7 punti perċentwali inqas miċ-ċifra ta’ Diċembru, bit-tnaqqis dovut prinċipalment għal tnaqqis qawwi mġedded fil-prezzijiet tal-enerġija. Indikaturi bbażati fuq is-suq jissuġġerixxu li l-prezzijiet tal-enerġija matul is-snin li ġejjin se jkunu ferm aktar baxxi milli mistenni fiż-żmien l-aħħar laqgħa tagħna. L-inflazzjoni fil-prezz tal-ikel żdiedet għal 14.1 fil-mija, hekk kif iż-żieda fil-passat fl-ispiża tal-enerġija u ta' inputs oħra għall-produzzjoni tal-ikel għadha qed twassal għall-prezzijiet tal-konsumatur.

Il-pressjonijiet tal-prezzijiet għadhom qawwija, parzjalment minħabba li l-ispejjeż għoljin tal-enerġija qed jinfirxu fl-ekonomija kollha. L-inflazzjoni minbarra l-enerġija u l-ikel baqgħet f’5.2 fil-mija f’Jannar, bl-inflazzjoni għall-prodotti industrijali mhux tal-enerġija telgħet għal 6.9 fil-mija u l-inflazzjoni tas-servizzi tonqos għal 4.2 fil-mija. Indikaturi oħra tal-inflazzjoni sottostanti wkoll għadhom għoljin. Il-miżuri tal-gvern biex jikkumpensaw lill-familji għall-prezzijiet għoljin tal-enerġija se jnaqqsu l-inflazzjoni fl-2023 iżda mistennija jgħollu l-inflazzjoni ladarba jiskadu. Fl-istess ħin, l-iskala ta’ xi wħud minn dawn il-miżuri tiddependi fuq l-evoluzzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija u l-kontribuzzjoni mistennija tagħhom għall-inflazzjoni hija partikolarment inċerta.

Għalkemm il-konġestjonijiet fil-provvista qed jonqsu gradwalment, l-effetti tagħhom għadhom qed jikkontribwixxu għall-inflazzjoni, u b'mod partikolari jgħollu l-prezzijiet tal-prodotti. L-istess jgħodd għat-tneħħija tar-restrizzjonijiet relatati mal-pandemija: filwaqt li qed jiddgħajfu, l-effett tad-domanda mrażżna għadu qed jgħolli l-prezzijiet, speċjalment fis-settur tas-servizzi.

Il-pagi qed jikbru b’mod aktar mgħaġġel, appoġġjati minn swieq tax-xogħol robusti, b'ċertu element ta’ tlaħħiq mal-inflazzjoni għolja qed isir it-tema ewlenija fin-negozjati dwar il-pagi. Fl-istess ħin, data reċenti dwar id-dinamika tal-pagi kienet konformi mal-projezzjonijiet tal-persunal tal-Eurosistema ta’ Diċembru. Il-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fit-tul bħalissa huma madwar tnejn fil-mija, iżda dawn jiġġustifikaw monitoraġġ kontinwu.

Valutazzjoni tar-riskji

Ir-riskji għall-prospetti għat-tkabbir ekonomiku saru aktar ibbilanċjati. Il-gwerra mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukraina u n-nies tagħha għadha riskju ta’ tnaqqis sinifikanti fl-ekonomija u tista’ terġa’ tgħolli l-ispejjeż tal-enerġija u l-ikel. Jista' jkun hemm ukoll tfixkil addizzjonali fuq it-tkabbir taż-żona tal-euro jekk l-ekonomija dinjija tiddgħajjef b'mod aktar qawwi milli nistennew. Barra minn hekk, l-irkupru jiffaċċja ostakli kieku l-pandemija terġa’ tintensifika u tikkawża tfixkil imġedded fil-provvista. Madankollu, ix-xokk enerġetiku jista' jgħib aktar malajr milli kien antiċipat u l-kumpaniji taż-żona tal-euro jistgħu jadattaw aktar malajr għall-ambjent internazzjonali ta' sfida. Dan jappoġġja tkabbir ogħla milli mistenni bħalissa.

Ir-riskji għall-prospetti tal-inflazzjoni saru wkoll aktar ibbilanċjati, speċjalment fi żmien qrib. Min-naħa pożittiva, il-pressjonijiet eżistenti tal-pipeline xorta jistgħu jgħollu l-prezzijiet bl-imnut fi żmien qrib. Barra minn hekk, irpiljar ekonomiku aktar b'saħħtu milli mistenni fiċ-Ċina jista’ jagħti spinta ġdida lill-prezzijiet tal-komoditajiet u d-domanda barranija. Fatturi domestiċi bħal dawk ta’ żieda persistenti fl-inflazzjoni ’il fuq mill-mira tagħna jew żieda fil-pagi akbar minn dawk l-antiċipati jistgħu jżidu l-inflazzjoni, anki fuq terminu medju. Min-naħa negattiva, it-tnaqqis riċenti fil-prezzijiet tal-enerġija, jekk jippersisti, jista' jrażżan l-inflazzjoni aktar malajr milli mistenni. Din il-pressjoni ’l isfel fil-komponent tal-enerġija tista' mbagħad tissarraf ukoll f'dinamika aktar dgħajfa għall-inflazzjoni sottostanti. Tnaqqis ulterjuri tad-domanda jikkontribwixxi wkoll għal pressjonijiet tal-prezzijiet aktar baxxi milli mistenni bħalissa, speċjalment fuq terminu medju.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

Hekk kif nissikkaw il-politika monetarja, ir-rati tal-imgħax tas-suq qed jogħlew aktar u l-kreditu lis-settur privat qed ikun aktar għali. Is-self mill-banek lil ditti naqas drastikament matul l-aħħar xhur. Dan jirriżulta parzjalment minn ħtiġijiet ta' finanzjament aktar baxxi għall-inventarji. Iżda jirrifletti wkoll id-domanda li qed tiddgħajjef għal self biex jiffinanzja l-investiment tan-negozju, fil-kuntest ta’ ċaqliq qawwi ’l fuq fir-rati tas-self bankarju u ssikkar konsiderevoli fl-istandards tal-kreditu, li huwa viżibbli wkoll fl-istħarriġ l-aktar reċenti tagħna dwar is-self bankarju. Is-self tal-unitajiet domestiċi kompla jiddgħajjef ukoll, li jirrifletti rati ta’ self li qed jogħlew, standards ta’ kreditu aktar stretti u tnaqqis qawwi fid-domanda għal ipoteki. Hekk kif il-ħolqien tas-self jonqos, it-tkabbir tal-flus qed jonqos ukoll malajr, bi tnaqqis notevoli fl-aktar komponenti likwidi tiegħu, inklużi depożiti overnight, ikkumpensat biss parzjalment minn bidla għal depożiti b’terminu (fissi).

Konklużjoni

Fil-qosor, il-Kunsill Governattiv ser jibqa’ fuq l-istess linja billi jgħolli r-rati tal-imgħax b’mod sinifikanti b’pass kostanti u biex iżommhom f’livelli li huma restrittivi biżżejjed biex jiżgura ritorn f’waqtu tal-inflazzjoni għall-mira tagħna f’terminu medju ta’ tnejn fil-mija. Għaldaqstant, illum iddeċidejna li ngħollu t-tliet rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE b'50 punt bażi u nistennew li ngħolluhom aktar. Fid-dawl tal-pressjonijiet tal-inflazzjoni sottostanti, għandna l-ħsieb li ngħollu r-rati tal-imgħax b'50 punt bażi ieħor fil-laqgħa tagħna tal-politika monetarja li jmiss f'Marzu u mbagħad nivvalutaw it-triq sussegwenti tal-politika monetarja tagħna. Iż-żamma tar-rati tal-imgħax f'livelli restrittivi maż-żmien se tnaqqas l-inflazzjoni billi tnaqqas id-domanda u se tħares ukoll kontra r-riskju ta' bidla persistenti ’l fuq fl-aspettattivi tal-inflazzjoni. Barra minn hekk, mill-bidu ta’ Marzu 2023, il-portafoll tal-APP se jonqos b’pass imkejjel u prevedibbli, peress li l-Eurosistema mhux se tinvesti mill-ġdid il-ħlasijiet prinċipali kollha minn titoli li jimmaturaw.

Id-deċiżjonijiet futuri dwar ir-rati ta’ politika tagħna se jkomplu jiddependu mid-data u jsegwu approċċ ta’ laqgħa wara laqgħa. Aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fil-mandat tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna fuq żmien medju.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja