European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 15 ta’ Diċembru 2022

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jgħolli t-tliet rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE b'50 punt bażi u, abbażi tar-reviżjoni sostanzjali ’l fuq tal-prospettiva tal-inflazzjoni, nistennew li ngħolluhom aktar. B’mod partikolari, aħna niġġudikaw li r-rati tal-imgħax xorta se jkollhom jogħlew b'mod sinifikanti b'pass kostanti biex jilħqu livelli li huma restrittivi biżżejjed biex jiżguraw ritorn f'waqtu tal-inflazzjoni għall-mira tagħna fuq terminu medju ta' tnejn fil-mija. Iż-żamma tar-rati tal-imgħax f'livelli restrittivi maż-żmien se tnaqqas l-inflazzjoni billi tnaqqas id-domanda u se tħares ukoll kontra r-riskju ta' bidla persistenti 'l fuq fl-aspettattivi tal-inflazzjoni. Id-deċiżjonijiet futuri dwar il-politika dwar ir-rati tagħna se jkomplu jiddependu mid-data u jsegwu approċċ ta’ laqgħa wara laqgħa.

Ir-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE huma l-għodda ewlenija tagħna biex nistabbilixxu l-pożizzjoni tal-politika monetarja. Il-Kunsill Governattiv illum iddiskuta wkoll prinċipji għan-normalizzazzjoni tal-parteċipazzjonijiet tat-titoli tal-politika monetarja tal-Eurosistema. Mill-bidu ta’ Marzu 2023 ’il quddiem, il-portafoll tal-programm tax-xiri tal-assi (APP) se jonqos b’pass imkejjel u prevedibbli, peress li l-Eurosistema mhux se tinvesti mill-ġdid il-ħlasijiet prinċipali kollha minn titoli li jimmaturaw. It-tnaqqis se jammonta għal €15-il biljun fix-xahar bħala medja sa tmiem it-tieni trimestru tal-2023 u l-pass sussegwenti tiegħu se jiġi ddeterminat maż-żmien.

Fil-laqgħa tiegħu ta’ Frar il-Kunsill Governattiv se jħabbar il-parametri dettaljati għat-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet tal-APP. Il-Kunsill Governattiv se jivvaluta mill-ġdid regolarment il-pass tat-tnaqqis tal-portafoll tal-APP biex jiżgura li jibqa’ konsistenti mal-istrateġija u l-pożizzjoni ġenerali tal-politika monetarja, biex jippreserva l-funzjonament tas-suq, u jżomm kontroll sod fuq il-kundizzjonijiet tas-suq tal-flus għal żmien qasir. Sal-aħħar tal-2023, se nirrivedu wkoll il-qafas operattiv tagħna għat-tmexxija tar-rati tal-imgħax fuq żmien qasir, li se jipprovdi informazzjoni dwar il-punt finali tal-proċess ta’ normalizzazzjoni tal-karta tal-bilanċ.

Iddeċidejna li ngħollu r-rati tal-imgħax illum, u nistennew li ngħolluhom b'mod sinifikanti aktar, minħabba li l-inflazzjoni għadha għolja wisq u hija pproġettata li tibqa’ ’l fuq mill-mira tagħna għal żmien twil wisq. Skont l-istima preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni kienet ta’ 10.0 fil-mija f’Novembru, ftit inqas mill-10.6 fil-mija rreġistrata f’Ottubru. It-tnaqqis irriżulta l-aktar minn inflazzjoni iktar baxxa fil-prezz tal-enerġija. L-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel u l-pressjonijiet sottostanti tal-prezzijiet fi ħdan l-ekonomija ssaħħew u se jippersistu għal xi żmien. Fost inċertezza eċċezzjonali, il-persunal tal-Eurosistema rreveda b'mod sinifikanti l-projezzjonijiet tal-inflazzjoni tagħhom. Issa qegħdin jaraw l-inflazzjoni medja tilħaq it-8.4 fil-mija fl-2022 qabel tonqos għal 6.3 fil-mija fl-2023, bl-inflazzjoni mistennija tonqos b'mod notevoli matul is-sena. L-inflazzjoni mbagħad hi mbassra li tkun medja ta’ 3.4 fil-mija fl-2024 u 2.3 fil-mija fl-2025. L-inflazzjoni bl-esklużjoni tal-enerġija u tal-ikel hija mbassra li tkun medja ta’ 3.9 fil-mija fl-2022 u li titla’ għal 4.2 fil-mija fl-2023, qabel tinżel għal 2.8 fil-mija fl-2024 u 2.4 fil-mija fl-2025.

L-ekonomija taż-żona tal-euro tista’ tiċkien fit-trimestru kurrenti u t-trimestru li jmiss, minħabba l-kriżi tal-enerġija, inċertezza għolja, attività ekonomika globali li qed tiddgħajjef u kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti. Skont l-aħħar projezzjonijiet tal-persunal tal-Eurosistema, riċessjoni tkun relattivament qasira u baxxa. It-tkabbir huwa madankollu mistenni li jkun mrażżan is-sena d-dieħla u ġie rivedut ’l isfel b'mod sinifikanti meta mqabbel mal-projezzjonijiet preċedenti. Lil hinn minn żmien fil-qrib, it-tkabbir huwa mbassar li jirkupra hekk kif l-ostakoli attwali jonqsu. Inġenerali, it-tbassir tal-persunal tal-Eurosistema issa qiegħed jara tkabbir tal-ekonomija bi 3.4 fil-mija fl-2022, 0.5 fil-mija fl-2023, 1.9 fil-mija fl-2024 u 1.8 fil-mija fl-2025.

Id-deċiżjonijiet meħuda llum huma spjegati fi stqarrija għall-istampa disponibbli fis-sit web tagħna.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjega il-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

It-tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-euro naqas għal 0.3 fil-mija fit-tielet simestru tas-sena. Inflazzjoni għolja u kundizzjonijiet ta' finanzjament aktar stretti qed inaqqsu l-infiq u l-produzzjoni billi jnaqqsu d-dħul reali tal-unitajiet domestiċi u jgħollu l-ispejjeż għad-ditti.

L-ekonomija dinjija qed tonqos ukoll, f’kuntest ta’ inċertezza ġeopolitika kontinwa, speċjalment minħabba l-gwerra mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukraina u n-nies tagħha, u kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti madwar id-dinja. Id-deterjorament tal-passat fit-termini tal-kummerċ, li jirrifletti ż-żieda aktar mgħaġġla fil-prezzijiet tal-importazzjoni milli fil-prezzijiet tal-esportazzjoni, qed ikompli jkun ta’ piż fuq il-poter tal-akkwist fiż-żona tal-euro.

Mil-lat pożittiv, l-impjiegi żdiedu b'0.3 fil-mija fit-tielet trimestru, u l-qgħad laħaq l-anqas livell storiku ġdid ta’ 6.5 fil-mija f'Ottubru. Il-pagi li qed jogħlew huma stabbiliti biex iġibu xi ftit lura l-poter tal-akkwist mitluf sabiex il-konsum jiġi sostnut. Hekk kif l-ekonomija tiddgħajjef, madankollu, il-ħolqien tal-impjiegi x’aktarx li jonqos, u l-qgħad jista’ jiżdied fit-trimestri li ġejjin

Miżuri ta’ appoġġ fiskali biex jipproteġu l-ekonomija mill-impatt tal-prezzijiet għoljin tal-enerġija għandhom ikunu temporanji, immirati u mfassla biex jippreservaw l-inċentivi għal konsum anqas tal-enerġija. Miżuri fiskali li ma jilħqux dawn il-prinċipji x’aktarx li jaggravaw il-pressjonijiet inflazzjonarji, li jkunu jeħtieġu rispons ta' politika monetarja aktar b'saħħitha. Barra minn hekk, f’konformità mal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE, il-politiki fiskali għandhom ikunu orjentati lejn li l-ekonomija tagħna ssir aktar produttiva u li gradwalment tnaqqas id-dejn pubbliku għoli. Politiki li jtejbu l-kapaċità tal-provvista taż-żona tal-euro, speċjalment fis-settur tal-enerġija, jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu l-pressjonijiet tal-prezzijiet fuq żmien medju. Għal dak il-għan, il-gvernijiet għandhom jimplimentaw malajr l-investiment u l-pjanijiet ta’ riforma strutturali tagħhom taħt il-programm tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss. Ir-riforma tal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE għandha tiġi konkluża malajr.

L-inflazzjoni

L-inflazzjoni naqset għal 10.0 fil-mija f'Novembru, prinċipalment minħabba inflazzjoni aktar baxxa fil-prezz tal-enerġija, filwaqt li l-inflazzjoni tas-servizzi naqset ukoll. Mandankollu, l-inflazzjoni tal-prezz tal-ikel kompliet żdiedet għal 13.6 fil-mija hekk kif spejjeż għoljin tal-input fil-produzzjoni tal-ikel ġew mgħoddija fil-prezzijiet tal-konsumatur.

Il-pressjonijiet tal-prezzijiet għadhom qawwija fis-setturi kollha, parzjalment bħala riżultat tal-impatt tal-ispejjeż għoljin tal-enerġija fl-ekonomija kollha. L-inflazzjoni bl-esklużjoni tal-enerġija u tal-ikel ma nbidlitx f'Novembru, f'5.0 fil-mija, u miżuri oħra ta’ inflazzjoni sottostanti huma għoljin ukoll. Miżuri fiskali biex jikkumpensaw lill-unitajiet domestiċi għall-prezzijiet għoljin tal-enerġija u l-inflazzjoni huma mistennija li jnaqqsu l-inflazzjoni matul is-sena d-dieħla iżda se jgħolluha ladarba jiġu rtirati.

Il-konġestjonijiet fil-provvista qed jonqsu gradwalment, għalkemm l-effetti tagħhom għadhom qed jikkontribwixxu għall-inflazzjoni, u b'mod partikolari jgħollu l-prezzijiet tal-prodotti. L-istess jgħodd għat-tneħħija tar-restrizzjonijiet relatati mal-pandemija: filwaqt li qed jiddgħajfu, l-effett tad-domanda mrażżna għadu qed jgħolli l-prezzijiet, speċjalment fis-settur tas-servizzi. Id-deprezzament tal-euro din is-sena qed ikompli wkoll jaffettwa l-prezzijiet tal-konsumatur.

It-tkabbir fil-pagi qed jissaħħaħ, appoġġjat minn swieq tax-xogħol robusti u xi aġġustamenti ’il fuq fil-pagi biex il-ħaddiema jiġu kkumpensati għal inflazzjoni għolja. Billi dawn il-fatturi huma mistennija li jibqgħu fis-seħħ, il-projezzjonijiet tal-persunal tal-Eurosistema qegħdin jaraw il-pagi jikbru b’rati ferm ogħla mill-medji storiċi u jgħollu l-inflazzjoni matul il-perijodu ta' projezzjoni. Il-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fit-tul bħalissa huma madwar tnejn fil-mija, għalkemm reviżjonijiet ulterjuri ’l fuq mill-mira għal xi indikaturi jiġġustifikaw monitoraġġ kontinwu.

Valutazzjoni tar-riskji

Ir-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir ekonomiku huma negattivi, speċjalment għal żmien fil-qrib. Il-gwerra kontra l-Ukraina tibqa’ riskju ta’ tnaqqis sinifikanti għall-ekonomija. L-ispejjeż tal-enerġija u tal-ikel jistgħu wkoll jibqgħu b’mod persistenti ogħla milli mistenni. Jista’ jkun hemm piż addizzjonali fuq it-tkabbir fiż-żona tal-euro jekk l-ekonomija dinjija tiddgħajjef b'mod aktar qawwi milli nistennew.

Ir-riskji għall-prospettiva tal-inflazzjoni qegħdin primarjament b’xejra ta’ żieda. Għal żmien fil-qrib pressjonijiet eżistenti tal-pipeline jistgħu jwasslu għal żidiet aktar b'saħħithom milli mistenni fil-prezzijiet bl-imnut għall-enerġija u l-ikel. Fuq terminu medju, ir-riskji jirriżultaw primarjament minn fatturi domestiċi bħal żieda persistenti fl-aspettattivi tal-inflazzjoni ’l fuq mill-mira tagħna jew ogħla minn żidiet fil-pagi antiċipati. B'kuntrast, tnaqqis fl-ispejjeż tal-enerġija jew aktar dgħjufija tad-domanda jbaxxu l-pressjonijiet tal-prezzijiet.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

Hekk kif nissikkaw il-politika monetarja, is-self qed jiswa aktar għad-ditti u l-unitajiet domestiċi. Is-self mill-banek lil ditti jibqa’ b’saħħtu, peress li d-ditti jissostitwixxu l-bonds b’self bankarju u jużaw il-kreditu biex jiffinanzjaw l-ispejjeż ogħla tal-produzzjoni u l-investiment. L-unitajiet domestiċi qed jissellfu inqas, minħabba standards ta' kreditu aktar stretti, rati ta' imgħax li qed jogħlew, prospettivi li jmorru għall-agħar għas-suq tad-djar u fiduċja aktar baxxa tal-konsumatur.

F'konformità mal-istrateġija tal-politika monetarja tagħna, darbtejn fis-sena l-Kunsill Governattiv jivvaluta fil-fond l-interrelazzjoni bejn il-politika monetarja u l-istabbiltà finanzjarja. L-ambjent ta’ stabbiltà finanzjarja ddeterjora mill-aħħar reviżjoni tagħna f’Ġunju 2022 minħabba ekonomija aktar dgħajfa u riskju ta’ kreditu li qed jiżdied. Barra minn hekk, il-vulnerabbiltajiet sovrani żdiedu fost prospettivi ekonomiċi aktar dgħajfa u pożizzjonijiet fiskali aktar dgħajfa. Kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti jtaffu l-akkumulazzjoni ta’ vulnerabbiltajiet finanzjarji u inqas riskji konsegwenzjali għall-inflazzjoni fuq medda medja ta’ żmien, bl-eżitu ta’ riskju ogħla ta’ stress sistemiku u riskji akbar ta’ tnaqqis fit-tkabbir fuq żmien fil-qrib. Barra minn hekk, il-ħtiġijiet ta' likwidità ta’ istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji jistgħu jamplifikaw il-volatilità tas-suq. Fl-istess ħin, il-banek taż-żona tal-euro għandhom livelli komdi ta’ kapital, li jgħin biex jitnaqqsu l-effetti sekondarji ta’ politika monetarja aktar stretta fuq l-istabbiltà finanzjarja. Il-politika makroprudenzjali tibqa’ l-ewwel linja ta' difiża fil-preservazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja u l-indirizzar tal-vulnerabbiltajiet fuq terminu medju.

Konklużjoni

Fi ftit kliem, iddeċidejna li ngħolli t-tliet rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE b’50 punt bażi u, abbażi tar-reviżjoni sostanzjali ’l fuq tal-prospettiva tal-inflazzjoni, nistennew li ngħolluhom aktar. B'mod partikolari, aħna niġġudikaw li r-rati tal-imgħax xorta se jkollhom jogħlew b’mod sinifikanti b’pass kostanti biex jilħqu livelli li huma restrittivi biżżejjed biex jiżguraw ritorn f'waqtu tal-inflazzjoni għall-mira tagħna ta' terminu medju ta' tnejn fil-mija. Iż-żamma tar-rati tal-imgħax f'livelli restrittivi maż-żmien se tnaqqas l-inflazzjoni billi tnaqqas id-domanda u se tħares ukoll kontra r-riskju ta' bidla persistenti ’l fuq fl-aspettattivi tal-inflazzjoni. Barra minn hekk, mill-bidu ta’ Marzu 2023 ’il quddiem, il-portafoll tal-APP se jonqos b’pass imkejjel u prevedibbli, peress li l-Eurosistema mhux se tinvesti mill-ġdid il-ħlasijiet prinċipali kollha minn titoli li jimmaturaw.

Id-deċiżjonijiet futuri dwar ir-rati ta’ politika tagħna se jkomplu jiddependu mid-data u jsegwu approċċ ta’ laqgħa wara laqgħa. Aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fil-mandat tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna tal-inflazzjoni fuq żmien medju.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja