European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Amsterdam, 9 ta’ Ġunju 2022

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Nixtieq nirringrazzja lill-President Knot għall-ospitalità ġeneruża tiegħu u nesprimi l-gratitudni speċjali tagħna lejn l-istaff tiegħu għall-organizzazzjoni eċċellenti tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv.

L-inflazzjoni għolja hija sfida ewlenija għalina lkoll. Il-Kunsill Governattiv se jiżgura li l-inflazzjoni terġa lura fil-mira tagħha ta' tnejn fil-mija fuq żmien medju.

F'Mejju l-inflazzjoni reġgħet żdiedet b'mod sinifikanti, prinċipalment minħabba ż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel, inkluż minħabba l-impatt tal-gwerra. Iżda l-pressjonijiet tal-inflazzjoni twessgħu u intensifikaw ruħhom, bi prezzijiet għal ħafna oġġetti u servizzi jiżdiedu b'mod qawwi. Il-persunal tal-Eurosistema rreveda l-projezzjonijiet tal-linja bażi tal-inflazzjoni tagħhom b’mod sinifikanti. Dawn il-projezzjonijiet jindikaw li l-inflazzjoni se tibqa' tkun elevata b'mod mhux mixtieq għal xi żmien. Madankollu, il-moderazzjoni tal-ispejjeż tal-enerġija, it-tnaqqis tat-tfixkil fil-provvista relatat mal-pandemija u n-normalizzazzjoni tal-politika monetarja huma mistennija li jwasslu għal tnaqqis fl-inflazzjoni. Il-projezzjonijiet il-ġodda tal-persunal jipprevedu inflazzjoni annwali ta’ 6.8 fil-mija fl-2022, qabel ma hija pproġettata li tonqos għal 3.5 fil-mija fl-2023 u 2.1 fil-mija fl-2024 - ogħla mill-projezzjonijiet ta' Marzu. Dan ifisser li l-inflazzjoni ewlenija fi tmiem l-orizzont tal-projezzjoni hija mbassra li tkun kemxejn ogħla mill-mira tagħna. L-inflazzjoni minbarra l-ikel u l-enerġija hija mbassra għal medja ta’ 3.3 fil-mija fl-2022, 2.8 fil-mija fl-2023 u 2.3 fil-mija fl-2024 – ogħla wkoll mill-projezzjonijiet ta’ Marzu.

L-aggressjoni mhux ġustifikata tar-Russja lejn l-Ukraina tkompli tkun ta’ piż fuq l-ekonomija fl-Ewropa u lil hinn. Qed tfixkel il-kummerċ, qed twassal għal nuqqasijiet ta’ materjali u qed tikkontribwixxi għal prezzijiet għoljin tal-enerġija u tal-komoditajiet. Dawn il-fatturi se jkomplu jkunu ta’ piż fuq il-kunfidenza u jnaqqsu t-tkabbir, speċjalment fiż-żmien qrib. Madankollu, il-kundizzjonijiet huma fis-seħħ biex l-ekonomija tkompli tikber minħabba l-ftuħ mill-ġdid tal-ekonomija li għaddej, suq tax-xogħol b'saħħtu, appoġġ fiskali u tfaddil li nbena matul il-pandemija. Ladarba l-ostakoli attwali jonqsu, l-attività ekonomika hija mistennija li terġa' tiżdied. Il-prospetti huma riflessi inġenerali fit-tbassir tal-persunal tagħna li jipprevedi tkabbir annwali reali tal-PDG ta’ 2.8 fil-mija fl-2022, 2.1 fil-mija fl-2023 u 2.1 fil-mija fl-2024. Meta mqabbla mal-projezzjonijiet ta' Marzu, il-prospetti ġew riveduti 'l isfel b'mod sinifikanti għall-2022 u l-2023, filwaqt li għall-2024 ġew riveduti 'l fuq.

Fuq il-bażi tal-valutazzjoni aġġornata tagħna, iddeċidejna li nieħdu aktar passi fin-normalizzazzjoni tal-politika monetarja tagħna. Matul dan il-proċess, il-Kunsill Governattiv ser iżomm l-għażla, id-dipendenza fuq id-data, il-gradwaliżmu u l-flessibbiltà fit-tmexxija tal-politika monetarja.

L-ewwel, iddeċidejna li ntemmu x-xiri ta’ assi netti taħt il-programm ta’ xiri ta’ assi (APP) tagħna mill-1 ta’ Lulju 2022. Il-Kunsill Governattiv biħsiebu jibqa’ jinvesti mill-ġdid, kollha kemm huma, il-ħlasijiet ewlenin minn titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt l-APP għal perijodu estiż ta' żmien lil hinn mid-data meta jibda jgħolli r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta' likwidità u pożizzjoni tal-politika monetarja xierqa.

It-tieni, wettaqna reviżjoni bir-reqqa tal-kundizzjonijiet li, skont il-gwida 'l quddiem tagħna, għandhom jiġu sodisfatti qabel ma nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE. B'riżultat ta' din il-valutazzjoni, il-Kunsill Governattiv ikkonkluda li dawk il-kundizzjonijiet ġew sodisfatti. Għaldaqstant, u f'konformità mas-sekwenzjar tal-politika tagħna, għandna l-intenzjoni li ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE b'25 punt bażi fil-laqgħa tagħna tal-politika monetarja ta' Lulju.

Meta nħarsu 'l quddiem, nistennew li nerġgħu ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE f'Settembru. Il-kalibrazzjoni ta' din iż-żieda fir-rata se tiddependi fuq il-prospetti aġġornati għall-inflazzjoni fuq żmien medju. Jekk il-prospetti għall-inflazzjoni fuq żmien medju jippersistu jew jiddeterjoraw, tkun xierqa żieda akbar fil-laqgħa tagħna ta’ Settembru.

It-tielet, lil hinn minn Settembru, abbażi tal-valutazzjoni attwali tagħna, aħna nantiċipaw li triq gradwali iżda sostnuta ta’ aktar żidiet fir-rati tal-imgħax se tkun adatta. F'konformità mal-impenn tagħna lejn il-mira tagħna ta' tnejn fil-mija fuq żmien medju, il-pass li bih naġġustaw il-politika monetarja tagħna se jiddependi fuq id-data li tidħol u kif nivvalutaw l-inflazzjoni biex tiżviluppa fi żmien medju.

Fi ħdan il-mandat tal-Kunsill Governattiv, taħt kundizzjonijiet ta’ stress, il-flessibbiltà se tibqa’ element tal-politika monetarja kull meta theddid għat-trażmissjoni tal-politika monetarja jipperikola l-kisba tal-istabbiltà tal-prezzijiet.

Id-deċiżjonijiet meħuda llum huma spjegati b'mod sħiħ fi stqarrija għall-istampa disponibbli fuq is-sit web tagħna.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjega l-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

Fi żmien qrib, nistennew li l-attività tittappan bl-ispejjeż għoljin tal-enerġija, id-deterjorament fit-termini tal-kummerċ, inċertezza akbar u l-impatt negattiv ta’ inflazzjoni għolja fuq id-dħul disponibbli. Il-gwerra fl-Ukraina u r-restrizzjonijiet mill-ġdid tal-pandemija fiċ-Ċina reġgħu għamlu l-konġestjonijiet fil-provvista agħar. Bħala riżultat, id-ditti jiffaċċjaw spejjeż ogħla u tfixkil fil-ktajjen tal-provvista tagħhom, u l-prospetti tagħhom għall-produzzjoni futura marret għall-agħar.

Madankollu, hemm ukoll fatturi li jsostnu l-attività ekonomika u dawn mistennija jissaħħu fix-xhur li ġejjin. Il-ftuħ mill-ġdid ta’ dawk is-setturi l-aktar milquta mill-pandemija u suq tax-xogħol b’saħħtu b’aktar nies f’impjiegi se jkomplu jappoġġjaw id-dħul u l-infiq. Barra minn hekk, it-tfaddil akkumulat matul il-pandemija jservi bħala riżerva.

Il-politika fiskali qed tgħin biex itaffi l-impatt tal-gwerra. Miżuri baġitarji mmirati u temporanji jipproteġu lil dawk in-nies li jġorru l-piż ta' prezzijiet ogħla tal-enerġija filwaqt li jillimitaw ir-riskju li jiżdiedu mal-pressjonijiet inflazzjonarji. L-implimentazzjoni rapida tal-pjanijiet ta’ investiment u riforma strutturali taħt il-programm tal-UE tal-Ġenerazzjoni li jmiss, il-pakkett “Fit for 55” u l-pjan REPowerEU jgħinu wkoll lill-ekonomija taż-żona tal-euro tikber aktar malajr b’mod sostenibbli u ssir aktar reżiljenti għax-xokkijiet globali.

L-inflazzjoni

L-inflazzjoni kompliet żdiedet għal 8.1 fil-mija f'Mejju. Għalkemm il-gvernijiet intervjenew u għenu biex inaqqsu l-inflazzjoni tal-enerġija, il-prezzijiet tal-enerġija huma 39.2 fil-mija ogħla mil-livelli tagħhom sena ilu. Indikaturi bbażati fuq is-suq jissuġġerixxu li l-prezzijiet tal-enerġija globali se jibqgħu għoljin fiż-żmien qrib iżda mbagħad jimmoderaw sa ċertu punt. Il-prezzijiet tal-ikel żdiedu b’7.5 fil-mija f’Mejju, parzjalment jirriflettu l-importanza tal-Ukraina u r-Russja fost il-produtturi globali ewlenin tal-prodotti agrikoli.

Il-prezzijiet ukoll għolew b’mod aktar qawwi minħabba l-konġestjonijiet mill-ġdid fil-provvista u minħabba l-irkupru tad-domanda domestika, speċjalment fis-settur tas-servizzi, hekk kif l-ekonomija tagħna terġa’ tiftaħ. Iż-żidiet fil-prezzijiet qed isiru aktar mifruxa mas-setturi kollha. Għaldaqstant, il-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti qed jiżdiedu aktar.

Is-suq tax-xogħol qed ikompli jitjieb, bil-qgħad jibqa’ fil-livell baxx storiku ta’ 6.8 fil-mija f’April. Il-postijiet tax-xogħol battala f'ħafna setturi juru li hemm domanda qawwija għax-xogħol. It-tkabbir fil-pagi, inkluż f'indikaturi li jħarsu 'l quddiem, beda jiżdied. Maż-żmien, it-tisħiħ tal-ekonomija u xi effetti ta’ segwitu għandhom jappoġġaw tkabbir aktar mgħaġġel fil-pagi. Filwaqt li diversi miżuri tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fit-tul derivati ​​mis-swieq finanzjarji u minn stħarriġ tal-esperti fil-biċċa l-kbira jammontaw għal madwar tnejn fil-mija, sinjali inizjali ta’ reviżjonijiet ogħla mill-mira f’dawk il-miżuri jiġġustifikaw monitoraġġ mill-qrib.

Valutazzjoni tar-riskji

Ir-riskji relatati mal-pandemija naqsu iżda l-gwerra għadha riskju negattiv sinifikanti għat-tkabbir. B'mod partikolari, riskju kbir ikun tfixkil ulterjuri fil-provvista tal-enerġija għaż-żona tal-euro, kif rifless fix-xenarju ta' tnaqqis inkluż fil-projezzjonijiet tal-persunal. Barra minn hekk, li kieku l-gwerra kellha teskala, is-sentiment ekonomiku jista’ jiggrava, ir-restrizzjonijiet min-naħa tal-provvista jistgħu jiżdiedu, u l-ispejjeż tal-enerġija u tal-ikel jistgħu jibqgħu b’mod persistenti ogħla milli mistenni.

Ir-riskji għall-inflazzjoni huma primarjament orjentati lejn żieda. Ir-riskji għall-prospetti tal-inflazzjoni fuq żmien medju jinkludu deterjorament fit-tul tal-kapaċità tal-produzzjoni tal-ekonomija tagħna, prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel persistenti għoljin, aspettattivi tal-inflazzjoni li jogħlew 'il fuq mill-mira tagħna u żidiet fil-pagi ogħla milli antiċipat. Madankollu, jekk id-domanda tiddgħajjef fuq medda medja ta’ żmien, dan inaqqas il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

Ir-rati tal-imgħax tas-suq żdiedu bi tweġiba għall-prospetti li qegħdin jinbidlu għall-politika monetarja u l-inflazzjoni. Bil-parametri referenzjali tar-rati tal-imgħax jogħlew, l-ispejjeż tal-finanzjament bankarju żdiedu, u dan wassal għal rati ogħla ta’ self bankarju b’mod partikolari għall-unitajiet domestiċi. Madankollu, is-self lid-ditti żdied f'Marzu. Dan kien minħabba l-ħtieġa kontinwa li jiġu ffinanzjati l-investiment u l-kapital tax-xogħol, fl-isfond ta’ żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni, ostakoli persistenti fil-provvista u dipendenza inqas fuq il-finanzjament tas-suq. Is-self lill-unitajiet domestiċi żdied ukoll, u dan jirrifletti domanda robusta kontinwa għal ipoteki.

F'konformità mal-istrateġija tal-politika monetarja tagħna, il-Kunsill Governattiv wettaq il-valutazzjoni fil-fond biennali tiegħu tal-interrelazzjoni bejn il-politika monetarja u l-istabbiltà finanzjarja. L-ambjent għall-istabbiltà finanzjarja mar għall-agħar mill-aħħar reviżjoni tagħna f'Diċembru 2021, speċjalment fuq żmien qasir. B'mod partikolari, tkabbir aktar baxx u pressjonijiet tal-kost dejjem jiżdiedu, kif ukoll żieda fir-rati mingħajr riskju u rendimenti tal-bonds sovrani, jistgħu jwasslu għal deterjorament ulterjuri fil-kundizzjonijiet ta' finanzjament li jiffaċċjaw dawk li jissellfu. Fl-istess ħin, kundizzjonijiet ta' finanzjament aktar stretti jistgħu jnaqqsu xi vulnerabbiltajiet eżistenti tal-istabbiltà finanzjarja fuq terminu medju. Il-banek, li bdew is-sena b’pożizzjonijiet ta’ kapital sodi u l-kwalità tal-assi titjieb, issa qed jiffaċċjaw riskju ta’ kreditu akbar. Se noqgħodu attenti ħafna għal dawn il-fatturi. Fi kwalunkwe każ, il-politika makroprudenzjali tibqa’ l-ewwel linja ta’ difiża fil-preservazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja u l-indirizzar tal-vulnerabbiltajiet fuq terminu medju.

Konklużjoni

Fil-qosor, l-aggressjoni mhux ġustifikata tar-Russja lejn l-Ukraina qed taffettwa severament l-ekonomija taż-żona tal-euro u l-prospetti għadhom imdawra b’inċertezza kbira. Iżda l-kundizzjonijiet huma fis-seħħ biex l-ekonomija tkompli tikber u tirkupra aktar fuq żmien medju.

L-inflazzjoni hija għolja u mhux mixtieqa u hija mistennija li tibqa' 'l fuq mill-mira tagħna għal xi żmien. Aħna se niżguraw li l-inflazzjoni terġa' lura għall-mira tagħna ta' tnejn fil-mija fuq terminu medju. Għaldaqstant, iddeċidejna li nieħdu aktar passi fin-normalizzazzjoni tal-politika monetarja tagħna. Il-kalibrazzjoni tal-politiki tagħna se tibqa’ tiddependi mid-data u tirrifletti l-valutazzjoni tagħna li qed tevolvi tal-prospetti. Aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fil-mandat tagħna, bl-inkorporazzjoni tal-flessibbiltà jekk meħtieġ, biex niżguraw li l-inflazzjoni tistabbilizza fil-mira tagħna ta’ tnejn fil-mija fuq żmien medju.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja