European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 16 iulie 2020

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele executiv al Comisiei, dl Dombrovskis.

Informațiile care au devenit disponibile ulterior ultimei noastre ședințe privind politica monetară de la începutul lunii iunie semnalează o reluare a activității economice în zona euro, deși nivelul acesteia se menține mult sub cele înregistrate înaintea pandemiei de coronavirus (COVID-19), iar perspectivele rămân grevate de incertitudini pronunțate. Atât indicatorii cu frecvență ridicată, cât și cei din sondaje au atins niveluri minime în luna aprilie și au sugerat o redresare semnificativă, deși neuniformă și parțială, în mai și iunie, în paralel cu limitarea în continuare a răspândirii virusului și relaxarea asociată a măsurilor de izolare. Totodată, pierderile efective și cele anticipate de locuri de muncă și de venituri, precum și nivelul deosebit de ridicat de incertitudine cu privire la evoluția pandemiei și la perspectivele economice continuă să afecteze cheltuielile de consum și investițiile corporative. Inflația totală este inhibată de prețurile mai scăzute ale produselor energetice și se anticipează că presiunile asupra prețurilor se vor menține foarte reduse, pe seama declinului pronunțat al creșterii PIB real și a majorării semnificative a deficitului de cerere agregată asociate acestuia.

În acest context, un stimul monetar substanțial rămâne necesar pentru a sprijini redresarea economică și a menține stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Prin urmare, am decis să reconfirmăm orientarea foarte acomodativă a politicii monetare.

Vom menține ratele dobânzilor reprezentative ale BCE nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când vom observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

Vom continua să efectuăm achiziții în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) cu o valoare totală de 1 350 de miliarde EUR. Aceste achiziții contribuie la relaxarea orientării generale a politicii monetare, sprijinind astfel anularea deplasării în jos a traiectoriei proiectate a inflației în contextul pandemiei. Achizițiile vor continua să fie efectuate într-un mod flexibil în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Aceasta ne permite să contracarăm cu eficacitate riscurile la adresa transmisiei fără probleme a politicii monetare. Vom efectua achiziții nete de active în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul lunii iunie 2021 și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va considera că faza de criză a pandemiei de coronavirus a fost depășită. Vom reinvesti principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul anului 2022. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Achizițiile nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) vor continua, într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR, alături de achizițiile efectuate în cadrul pachetului temporar suplimentar în valoare de 120 de miliarde EUR, până la sfârșitul anului. Anticipăm în continuare derularea achizițiilor nete lunare de active în cadrul APP atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor noastre de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE. Intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care vom iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Vom continua, de asemenea, să furnizăm un volum amplu de lichiditate prin intermediul operațiunilor noastre de refinanțare. Mai exact, cea mai recentă operațiune din cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (targeted longer-term refinancing operations – OTRTL III) a înregistrat un nivel de alocare a fondurilor foarte ridicat, sprijinind creditarea bancară a firmelor și populației.

Măsurile de politică monetară pe care le-am adoptat de la începutul lunii martie furnizează un sprijin esențial pentru favorizarea redresării economiei zonei euro și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu. Mai exact, acestea sprijină condițiile de lichiditate și finanțare din economie și contribuie la susținerea fluxului de credite pentru populație și firme și la menținerea unor condiții favorabile de finanțare pentru toate sectoarele și jurisdicțiile. În același timp, în contextul actual caracterizat de incertitudini ridicate și de un deficit semnificativ de cerere agregată, Consiliul guvernatorilor își exprimă în continuare angajamentul deplin de a întreprinde tot ceea ce este necesar, în limitele mandatului său, pentru a sprijini toți cetățenii din zona euro în depășirea acestei perioade deosebit de dificile. Acest lucru se referă, înainte de toate, la rolul nostru de a asigura transmisia politicii monetare la nivelul tuturor componentelor economiei și în toate jurisdicțiile, cu scopul de a ne îndeplini mandatul privind stabilitatea prețurilor. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor este în continuare pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. Datele noi și cele din sondaje sugerează o ameliorare semnificativă a activității economice în lunile mai și iunie, de la nivelul minim consemnat în aprilie, în paralel cu limitarea în continuare a răspândirii virusului și relaxarea asociată a măsurilor de izolare. Totodată, indicatorii economici rămân mult sub nivelurile înregistrate înainte de pandemie, iar redresarea se află încă într-o etapă incipientă și rămâne neuniformă la nivelul sectoarelor și al jurisdicțiilor. După ce s-a redus cu 3,6% față de intervalul precedent în trimestrul I 2020, se anticipează că PIB real în zona euro s-a contractat și mai mult, în ansamblu, în trimestrul II, în linii mari în concordanță cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna iunie 2020. Au apărut indicii privind o redresare a consumului, consemnându-se, de asemenea, o revigorare semnificativă a producției industriale. În același timp, condițiile nefavorabile pe piața forței de muncă și economiile în scop preventiv ale populației afectează cheltuielile de consum. Perspectivele modeste de afaceri și incertitudinile ridicate inhibă investițiile, în timp ce trenarea economiei globale frânează cererea externă de bunuri și servicii din zona euro.

Se anticipează o revigorare a activității economice în zona euro în trimestrul III, pe fondul relaxării în continuare a măsurilor de izolare, sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de orientarea expansionistă a politicii fiscale și de reluarea activității globale, deși incertitudinile privind viteza și amploarea în ansamblu a revigorării rămân ridicate. În general, amploarea contracției și a redresării va depinde în mod esențial de durata și eficacitatea măsurilor de izolare, de reușita politicilor de atenuare a impactului nefavorabil asupra veniturilor și ocupării forței de muncă, precum și de gradul în care capacitățile de producție și cererea internă sunt afectate permanent. În ansamblu, Consiliul guvernatorilor consideră în evaluarea sa că balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro rămâne înclinată în sensul unui nivel mai redus al acestora.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a majorat la 0,3% în luna iunie, față de 0,1% în mai, reflectând cu precădere dinamica mai puțin negativă a prețurilor produselor energetice. Pe baza cotațiilor actuale și futures ale petrolului și luând în considerare reducerea temporară a TVA în Germania, este probabil ca inflația totală să scadă din nou în lunile următoare, urmând să se intensifice la începutul anului 2021. Pe termen mediu, cererea mai redusă va exercita presiuni în sensul scăderii asupra inflației, care vor fi numai parțial contracarate de presiunile în sensul creșterii asociate constrângerilor la nivelul ofertei. Indicatorii de piață ai anticipațiilor privind inflația pe termen mai lung au continuat să crească de la nivelurile minime istorice atinse la mijlocul lunii martie, dar se mențin, în general, la niveluri modeste. Deși indicatorii din sondaje referitori la anticipațiile privind inflația s-au redus de la începutul pandemiei, anticipațiile pe termen mai lung au fost mai puțin afectate decât cele pe termen scurt și mediu.

În ceea ce privește analiza monetară, ritmul expansiunii masei monetare (M3) s-a intensificat la 8,9% în mai 2020, față de 8,2% în aprilie. Creșterea puternică a masei monetare reflectă activitatea de creditare bancară, care continuă să se bazeze, în mare măsură, pe necesarul acut de lichiditate din economie. În plus, incertitudinile pronunțate de natură economică generează o reorientare către deținerile de fonduri în scop preventiv. În acest context, agregatul monetar în sens restrâns M1, care cuprinde cele mai lichide forme ale banilor, continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Evoluțiile împrumuturilor acordate sectorului privat au fost în continuare influențate de impactul pandemiei de coronavirus asupra activității economice. Dinamica anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare a continuat să se intensifice la 7,3% în mai 2020, față de 6,6% în luna aprilie, reflectând necesarul de finanțare al firmelor pentru cheltuielile curente și capitalul circulant, în contextul unor venituri încă anemice. Totodată, ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației a rămas nemodificat la 3,0% în mai, după reducerea consemnată timp de două luni consecutive, pe fondul menținerii constrângerilor asupra consumului.

Rezultatele sondajului privind creditul bancar în zona euro pentru trimestrul II 2020 oferă noi informații privind aceste evoluții. Cu privire la firme, acestea indică un impact în continuare puternic, în sens ascendent, al pandemiei asupra cererii de împrumuturi, în mare parte generat de necesarul de lichiditate pentru situații de urgență, în timp ce necesarul de finanțare pentru investiții fixe s-a redus. Standardele de creditare pentru împrumuturile acordate firmelor rămân, în linii mari, nemodificate. Impactul restrictiv al deteriorării perspectivelor economice și al scăderii asociate a bonității firmelor a fost, în linii mari, anulat de efectele de relaxare ale măsurilor de politică monetară, îndeosebi de măsurile BCE de sprijinire prin furnizarea de lichiditate și de garanțiile guvernamentale pentru împrumuturi. Cu toate acestea, privind în perspectivă, băncile estimează o înăsprire netă a standardelor de creditare pentru împrumuturile acordate firmelor, în parte legată de încetarea anticipată a schemelor de garanții de stat. Cu privire la împrumuturile acordate populației, standardele de creditare au devenit mai restrictive, reflectând mai ales deteriorarea veniturilor populației și a perspectivelor de angajare în contextul pandemiei.

În ansamblu, măsurile noastre de politică monetară, alături de măsurile adoptate de autoritățile guvernamentale naționale și de instituțiile europene, vor continua să sprijine accesul la finanțare, inclusiv pentru entitățile afectate în cea mai mare măsură de ramificațiile pandemiei de coronavirus.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența robustă a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Cu privire la politicile fiscale, o orientare ambițioasă și coordonată a acestora rămâne esențială, având în vedere contracția pronunțată a economiei zonei euro. Măsurile adoptate ca răspuns la situația de urgență pandemică ar trebui, pe cât posibil, să fie țintite și să aibă un caracter temporar Cele trei plase de siguranță aprobate de Consiliul European pentru forța de muncă, firme și țări, reprezentând un pachet în valoare de 540 de miliarde EUR, oferă un sprijin financiar important în acest context. Totodată, Consiliul guvernatorilor îndeamnă la depunerea în continuare a unor eforturi susținute și în timp util pentru pregătirea și sprijinirea redresării economice. Prin urmare, considerăm cât se poate de binevenită propunerea Comisiei Europene privind instrumentul „Next Generation EU”, destinat sprijinirii regiunilor și sectoarelor care au fost cel mai grav afectate de pandemie, consolidării pieței unice și realizării unei redresări durabile și prospere. Este important ca liderii UE să convină rapid asupra unui pachet ambițios.

Pentru a fi valorificat întregul său potențial, Mecanismul de redresare și reziliență al Uniunii Europene va trebui să fie ferm ancorat la politici structurale solide, concepute și implementate la nivel național. Aplicarea unor politici structurale bine articulate ar putea contribui la o redresare mai rapidă, mai puternică și mai uniformă în urma crizei, sprijinind astfel eficacitatea politicii monetare în zona euro. Politicile structurale țintite sunt deosebit de importante pentru revitalizarea economiilor noastre, cu accent pe accelerarea investițiilor în domenii prioritare, precum tranziția ecologică și cea digitală.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media