European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 19 ianuarie 2017

Doamnelor și domnilor, în primul rând, permiteți-mi să vă urez un An Nou fericit. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm faptul că vom continua să efectuăm achiziții în cadrul programului de achiziționare de active în ritmul lunar actual de 80 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii martie 2017 și că, începând cu luna aprilie 2017, se intenționează continuarea achizițiilor nete de active într-un ritm lunar de 60 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Achizițiile nete vor fi efectuate în paralel cu reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor a adoptat astăzi decizii privind detaliile suplimentare ale modului în care Eurosistemul va achiziționa, în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public, active cu randamente inferioare ratei dobânzii la facilitatea de depozit. Aceste decizii vor fi publicate la ora 15.30 (ora Europei Centrale) într-un comunicat de presă separat.

Deciziile de politică monetară adoptate în luna decembrie 2016 au reușit să mențină condițiile foarte favorabile de finanțare care sunt necesare pentru asigurarea unei convergențe susținute a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Condițiile de creditare pentru firme și populație continuă să beneficieze de transmisia măsurilor noastre. Conform anticipațiilor, inflația totală a consemnat recent o majorare, îndeosebi pe seama unor efecte de bază la nivelul prețurilor produselor energetice, dar presiunile inflaționiste la nivelul inflației de bază se mențin scăzute. Consiliul guvernatorilor va continua să facă abstracție de variațiile inflației IAPC în cazul în care acestea sunt considerate temporare și lipsite de implicații pentru perspectivele pe termen mediu ale stabilității prețurilor.

Un grad foarte substanțial de acomodare monetară este necesar pentru acumularea de presiuni inflaționiste în zona euro și pentru sprijinirea inflației totale pe termen mediu. Dacă va fi necesar pentru îndeplinirea obiectivului său, Consiliul guvernatorilor va acționa prin utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune în cadrul mandatului său. Mai precis, dacă perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, suntem pregătiți să extindem dimensiunea și/sau durata programului de achiziționare de active.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul III 2016, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,3% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere similar în trimestrul II 2016. Datele noi, îndeosebi rezultatele sondajelor, sugerează o creștere relativ mai puternică în trimestrul IV 2016. Privind în perspectivă, anticipăm că expansiunea economică se va consolida în continuare. Transmisia măsurilor noastre de politică monetară sprijină cererea internă și facilitează procesul actual de reducere a gradului de îndatorare. Condițiile foarte favorabile de finanțare, precum și ameliorarea rentabilității companiilor continuă să sprijine redresarea investițiilor. De asemenea, creșterea susținută a ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele structurale anterioare, reprezintă un factor de susținere pentru consumul privat, prin intermediul majorării veniturilor disponibile reale ale populației. Totodată, există indicii privind o redresare globală relativ mai puternică. Totuși, potrivit anticipațiilor, creșterea economică în zona euro va fi afectată de ritmul lent de implementare a reformelor structurale și de ajustările bilanțiere necesare încă în unele sectoare. Riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia și se referă predominant la factori globali.

Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro a înregistrat o creștere pronunțată de la 0,6% în luna noiembrie 2016 la 1,1% în decembrie. Această evoluție a reflectat în principal intensificarea puternică a dinamicii anuale a prețurilor produselor energetice, dar nu există încă indicii ale unei tendințe convingătoare de creștere a inflației de bază. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă dinamizarea în continuare a inflației totale pe termen scurt, reflectând în mare parte evoluția variației anuale a prețurilor produselor energetice. Cu toate acestea, se anticipează o creștere mai graduală pe termen mediu a măsurilor inflației de bază, susținute de măsurile de politică monetară, de redresarea economică anticipată, precum și de diminuarea progresivă corespunzătoare a deficitului de cerere.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 intensificându-se la 4,8% în noiembrie 2016, față de 4,4% în octombrie. La fel ca în lunile precedente, ritmul anual de creștere a M3 a fost sprijinit în principal de componentele sale cele mai lichide, dinamica anuală a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 8,7% în luna noiembrie, față de 8,0% în octombrie.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a situat la 2,2% în luna noiembrie 2016, comparativ cu 2,1% în luna precedentă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației a fost de 1,9% în luna noiembrie, față de 1,8% în octombrie. Deși evoluțiile creditului bancar continuă să reflecte decalajul temporal al acestora în raport cu faza ciclului economic, riscul de credit, precum și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar, efectele măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 sprijină semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație și, implicit, fluxul de credite la nivelul zonei euro. Sondajul privind creditul bancar în zona euro pentru trimestrul IV 2016 indică o stabilizare, în linii mari, a standardelor de creditare pentru creditele acordate companiilor, iar cererea de credite a continuat să se majoreze într-un ritm robust la nivelul tuturor categoriilor de credite.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea menținerii unui grad foarte substanțial de acomodare a politicii monetare pentru a asigura revenirea susținută, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia sprijină activitatea economică. Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mult mai substanțială din partea politicilor din alte domenii, atât la nivel național, cât și la nivel european. Implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, a reducerii șomajului structural și a stimulării investițiilor, productivității și creșterii PIB potențial în zona euro. În toate țările din zona euro sunt necesare reforme structurale, în special reforme destinate îmbunătățirii mediului de afaceri, inclusiv furnizării unei infrastructuri publice adecvate. De asemenea, intensificarea inițiativelor actuale privind investițiile, înregistrarea de progrese în ceea ce privește uniunea piețelor de capital, precum și reformele care vor îmbunătăți rezoluția creditelor neperformante constituie o prioritate. Politicile fiscale ar trebui să sprijine, de asemenea, redresarea economică, menținându-se însă conforme cu regulile fiscale ale Uniunii Europene. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, rămâne fundamentală pentru asigurarea încrederii în cadrul fiscal. În același timp, este esențial ca toate țările să intensifice eforturile pentru a asigura o structură a politicilor fiscale mai favorabilă creșterii economice.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media