European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 7 ta' Settembru 2017

STQARRIJA INTRODUTTORJA

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Se nagħtukom rapport fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali għal perjodu estiż ta' żmien, u lil hinn sew mill-perjodu tal-akkwist nett ta' assi min-naħa tagħna. Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, nikkonfermaw li l-akkwist nett ta' assi, fl-ammont attwali ta' kull xahar ta' €60 biljun hu maħsub li jibqa' jsir sal-aħħar ta' Diċembru 2017 jew wara, jekk ikun meħtieġ, u f'kull każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tiegħu fir-rigward tal-inflazzjoni. L-akkwisti netti jsiru flimkien mal-investiment mill-ġdid tal-pagamenti prinċipali minn titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw fil-programm tax-xiri ta' assi.

It-tagħrif li qed jasal, inkluż it-tbassir ġdid tal-esperti tagħna, jikkonferma prospettiva għat-tkabbir ekonomiku u l-inflazzjoni taż-żona tal-euro li fuq żmien medju se tibqa' bejn wieħed u ieħor l-istess. L-espansjoni ekonomika, li qabdet ritmu iżjed mgħaġġel milli mistenni fl-ewwel sitt xhur tal-2017, baqgħet solida u mifruxa sew f'kull pajjiż u settur. Fl-istess ħin, il-volatilità reċenti fir-rati tal-kambju tirrappreżenta sors ta' inċertezza li jeħtieġ tiġi sorveljata fir-rigward tal-implikazzjonijiet potenzjali tagħha għall-prospettiva tal-istabbiltà tal-prezzijiet fuq żmien medju.

Waqt li l-espansjoni ekonomika kontinwa tipprovdi fiduċja li l-inflazzjoni se tersaq ftit ftit lejn livelli li huma konformi mal-għan tagħna għall-inflazzjoni, din għad trid twassal b'mod suffiċjenti għal dinamika iżjed qawwija fl-inflazzjoni. Il-miżuri tal-inflazzjoni bażi għolew xi ftit f'dawn l-aħħar xhur iżda għadhom ġeneralment f'livelli mrażżna. Għalhekk, għad jinħtieġ livell sostanzjali ferm ta' akkomodament monetarju biex il-pressjonijiet tal-inflazzjoni bażi jkomplu jikbru u jsostnu l-inflazzjoni ġenerali għal żmien medju. Jekk il-prospettiva ssir inqas favorevoli jew jekk il-kundizzjonijiet finanzjarji ma jibqgħux konsistenti mal-progress lejn aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni, ninsabu lesti nkabbru l-programm tal-akkwist ta' assi f'termini ta' daqs u/jew ta' tul ta' żmien. Fil-ħarifa se niddeċiedu dwar il-kalibrazzjoni tal-istrumenti tal-politika tagħna lil hinn minn tmiem din is-sena, waqt li nqisu d-direzzjoni li mistennija tieħu l-inflazzjoni u l-kundizzjonijiet finanzjarji meħtieġa biex ir-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura b'mod sostnut lejn livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2%.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b'iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Il-PDG reali taż-żona tal-euro żdied b'0.6%, fuq bażi trimestrali, fit-tieni trimestru tal-2017, wara li kien żdied b'0.5% fl-ewwel trimestru. Dejta reċenti mill-istħarriġ tindika li l-ritmu tat-tkabbir se jibqa' mifrux sew fil-perjodu li ġej. Il-miżuri li ħadna fil-politika monetarja qed isostnu d-domanda domestika u ffaċilitaw il-proċess ta' deleveraging. Il-konsum privat hu sostnut minn żieda fl-impjiegi, li qegħdin jibbenefikaw ukoll mir-riformi tal-imgħoddi fis-suq tax-xogħol, u mill-ġid tal-individwi li qed jiżdied. L-irkupru fl-investiment qiegħed ikompli jgawdi mill-kundizzjonijiet tassew favorevoli tal-finanzjament u t-titjib fil-profitabilità korporattiva. Barra minn hekk, l-irkupru globali li hu mifrux sew se jsostni l-esportazzjoni taż-żona tal-euro.

Din il-valutazzjoni hi riflessa b'mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku ta' Settembru 2017 tal-espertri tal-BĊE għaż-żona tal-euro. Dan it-tbassir jipprevedi żieda fil-PDG reali annwali ta' 2.2% fl-2017, ta' 1.8% fl-2018 u ta' 1.7% fl-2019. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku ta' Ġunju 2017 tal-esperti tal-Eurosistema, il-perspettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta b'żieda għall-2017, u dan jirrifletti r-ritmu reċenti ta' tkabbir iżjed qawwi, u li wara se jibqa' ġeneralment l-istess.

Ir-riskji għall-perspettiva ta' tkabbir fiż-żona tal-euro għadhom ġeneralment ibbilanċjati. Min-naħa l-waħda, ir-ritmu ċikliku pożittiv attwali jżid il-possibiltajiet ta' titjib ekonomiku iżjed qawwi milli kien mistenni. Min-naħa l-oħra, għadhom jeżistu r-riskji ta' tnaqqis, l-iżjed fir-rigward ta' fatturi globali u żviluppi fis-swieq tal-kambju barrani.

L-inflazzjoni HICP annwali taż-żona tal-euro kienet ta' 1.5% f'Awwissu. Għall-ġejjieni, abbażi tal-prezzjijiet attwali tal-futures għaż-żejt, x'aktarx li r-rati annwali tal-inflazzjoni ġenerali se jonqsu temporanjament mal-bidu tas-sena l-ġdida, u dan jirrifletti l-iżjed l-effetti bażi fil-prezzijiet tal-enerġija. Fl-istess ħin, il-miżuri tal-inflazzjoni bażi żdiedu moderatament f'dawn l-aħħar xhur, iżda għad iridu jagħtu ħjiel konvinċenti ta' xejra sostnuta ta' żieda. Il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet domestiċi, l-iżjed mis-swieq tax-xogħol, għadhom imrażżna. L-inflazzjoni bażi fiż-żona tal-euro hi mistennija togħla gradwalment fuq żmien medju, sostnuta bil-miżuri tagħna tal-politika monetarja, l-espansjoni ekonomika kontinwa, l-assorbiment gradwali korrispondenti tan-nuqqas ta' attività ekonomika u ż-żidiet fil-pagi.

Din l-evalwazzjoni hi riflessa b'mod ġenerali wkoll fit-tbassir makroekonomiku tal-BĊE għaż-żona tal-euro ta' Settembru 2017, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta' 1.5% fl-2017, 1.2% fl-2018 u 1.5% fl-2019. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku ta' Ġunju 2017 li sar mill-esperti tal-Eurosistema, il-prospettiva għall-inflazzjoni HICP ġiet riveduta bi tnaqqis żgħir, l-aktar minħabba l-apprezzament tar-rata tal-kambju tal-euro.

Għal dik li hi l-analiżi monetarja, l-aggregat monetarju wiesa' (M3) għadu qed jespandi b'ritmu qawwi minkejja ċerta volatilità ta' kull xahar, b'rata annwali ta' tkabbir ta' 4.5% f'Lulju 2017, wara 5.0% f'Ġunju. Bħal fix-xhur ta' qabel, it-tkabbir annwali fl-M3 kien sostnut fil-parti l-kbira mill-komponenti l-iżjed likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jespandi b'rata annwali ta' 9.1% f'Lulju 2017, wara 9.7% f'Ġunju.

L-irkupru fit-tkabbir tas-self lis-settur privat osservat sa mill-bidu tal-2014 għadu għaddej. Ir-rata annwali ta' tkabbir tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji żdied bi 2.4% f'Lulju 2017, żieda mit-2.0% ta' Ġunju, waqt li r-rata annwali ta' tkabbir tas-self lill-individwi baqgħat stabbli fil-livell ta' 2.6%. It-trażmissjoni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 'l hawn għadha qed issostni b'mod sinifikanti l-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi, l-aċċess għall-finanzjament ‒ notevolment għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ‒ u l-flussi ta' kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tal-konklużjonijiet tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet ġejjin mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa li jinżamm livell sostanzjali ferm ta' akkomodament monetarju biex jiġi żgurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura b'mod sostnut għal livelli li jkunu taħt, iżda qrib, it-2%.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta' politika għandhom jikkontribwixxu b'mod deċiżiv biex isaħħu l-potenzjal ta' tkabbir fuq żmien twil u jnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni tar-riformi strutturali jeħtiġilha titħaffef b'mod sostanzjali biex jikber it-tisħiħ, jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lit-tkabbir potenzjali u lill-produttività taż-żona tal-euro. Għal dik li hi politika fiskali, il-pajjiżi kollha jistgħu jgawdu minn sforzi aqwa biex jaslu għal kompożizzjoni tal-finanzi pubbliċi li tiffavorixxi t-tkabbir. Implimentazzjoni sħiħa, trasparenti u konsistenti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u tal-proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi maż-żmien u fil-pajjiżi kollha għadha essenzjali biex issaħħaħ il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi fl-ekonomija taż-żona tal-euro. It-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għadu prijorità. Il-Kunsill Governattiv jilqa' d-diskussjonijiet li għaddejjin dwar tisħiħ ulterjuri tal-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħna.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja