Εισαγωγική δήλωση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων που διενεργούμε. Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνουμε ότι οι μηνιαίες αγορές περιουσιακών στοιχείων ύψους 80 δισεκ. ευρώ θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειάζεται, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό.

Τα στοιχεία που έγιναν διαθέσιμα μετά τη συνεδρίασή μας στις αρχές Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν μια συνεχιζόμενη συγκρατημένη άλλα σταθερή ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και μια σταδιακή άνοδο του πληθωρισμού, σύμφωνα με τις προηγούμενες προσδοκίες μας. Η οικονομία της ζώνης του ευρώ εξακολούθησε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις δυσμενείς επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, υποβοηθούμενη από τα ολοκληρωμένα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τα οποία διασφαλίζουν πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Συνολικά, ωστόσο, το βασικό σενάριο εξακολουθεί να υπόκειται σε καθοδικούς κινδύνους.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, εμμένουμε στη δέσμευσή μας να διατηρούμε σε πολύ σημαντικό βαθμό τον διευκολυντικό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής, ο οποίος είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Προς τον σκοπό αυτό, θα εξακολουθήσουμε να αναλαμβάνουμε δράση, εάν κριθεί αναγκαίο, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της αποστολής μας. Τον Δεκέμβριο η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ωφεληθεί από τις νέες μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων οι οποίες επεκτείνονται έως το 2019 και από τις εργασίες των επιτροπών του Ευρωσυστήματος σχετικά με τις επιλογές που θα διασφαλίζουν την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος αγορών μας έως τον Μάρτιο του 2017 ή, και αργότερα, εφόσον χρειάζεται.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ επιταχύνθηκε κατά 0,3% (σε τριμηνιαία βάση) το β΄ τρίμηνο του 2016, έναντι 0,5% το α΄ τρίμηνο. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία και αποτελέσματα ερευνών υποδηλώνουν συνεχιζόμενη ανάπτυξη το γ΄ τρίμηνο του 2016, με τον ίδιο ρυθμό περίπου όπως και το β΄ τρίμηνο. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, αναμένουμε ότι η οικονομική επέκταση θα συνεχιστεί με μέτριους αλλά σταθερούς ρυθμούς. Η εγχώρια ζήτηση θα πρέπει να υποβοηθείται από τη μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει στην πραγματική οικονομία. Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και η ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων εξακολουθούν να προωθούν την ανάκαμψη των επενδύσεων. Επιπλέον, οι τιμές του πετρελαίου που εξακολουθούν να είναι σχετικά χαμηλές και τα συνεχιζόμενα οφέλη από την απασχόληση, τα οποία ενισχύονται επίσης από προηγούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, παρέχουν πρόσθετη στήριξη στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στην ιδιωτική κατανάλωση Επιπροσθέτως, η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ θα παραμείνει σε γενικές γραμμές ουδέτερη το 2017. Ωστόσο, η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από την εξωτερική ζήτηση η οποία παραμένει υποτονική, από τις αναγκαίες προσαρμογές των ισολογισμών σε ορισμένους τομείς και τον βραδύ ρυθμό υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να είναι καθοδικοί και αφορούν κυρίως το εξωτερικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 0,4% τον Σεπτέμβριο του 2016, έναντι 0,2% τον Αύγουστο. Αυτό αντανακλά κυρίως τη συνεχιζόμενη άνοδο του ετήσιου πληθωρισμού της ενέργειας, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη πειστικές ενδείξεις μιας ανοδικής τάσης του υποκείμενου πληθωρισμού. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ρυθμοί πληθωρισμού είναι πιθανόν να ανακάμψουν τους επόμενους μήνες, σε μεγάλο βαθμό λόγω των επιδράσεων της βάσης σύγκρισης στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των τιμών της ενέργειας. Υποβοηθούμενοι από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει και από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη, οι ρυθμοί πληθωρισμού αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο το 2017 και το 2018.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) συνέχισε να αυξάνεται με έντονο ρυθμό τον Αύγουστο του 2016 και ο ετήσιος ρυθμός αύξησής της διαμορφώθηκε σε 5,1%, έναντι 4,9% τον Ιούλιο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, η ετήσια αύξηση του Μ3 στηρίχθηκε κυρίως από τις πιο ρευστές συνιστώσες του, καθώς το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 8,9% τον Αύγουστο, έναντι 8,4% τον Ιούλιο.

Η δυναμική των δανείων συνέχισε την πορεία σταδιακής ανάκαμψης που παρατηρείται από τις αρχές του 2014. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 1,9% τον Αύγουστο του 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σταθερός στο 1,8% τον Αύγουστο. Μολονότι οι εξελίξεις στις τραπεζικές πιστώσεις εξακολουθούν να αντανακλούν τη χρονική υστέρηση της εξέλιξης των δανείων σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο, καθώς επίσης και τον πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των ισολογισμών του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει από τον Ιούνιο του 2014 στηρίζουν σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και, συνεπώς, τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Η έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το γ΄ τρίμηνο του 2016 καταδεικνύει ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις στις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης δανείων προς τον ιδιωτικό μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, οι τράπεζες εξακολούθησαν να αναφέρουν ότι το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων και το αρνητικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ συνέβαλαν σε πιο ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη να διατηρηθεί η πολύ σημαντική νομισματική στήριξη που είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

Η νομισματική πολιτική επικεντρώνεται στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα και η διευκολυντική της κατεύθυνση στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Όπως έχει τονίσει επανειλημμένως το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως απηχούν έντονα συζητήσεις νομισματικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η πολύ πιο αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί ο ρυθμός αύξησης του δυνητικού προϊόντος στη ζώνη του ευρώ. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Η προσοχή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάληψη δράσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης επαρκών δημόσιων υποδομών, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την αύξηση των επενδύσεων και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η ενίσχυση των τρεχουσών επενδυτικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του σχεδίου Γιούνκερ, η πρόοδος ως προς την ένωση των κεφαλαιαγορών και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων επίσης θα συμβάλουν θετικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Σε ένα περιβάλλον διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής, η ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όχι μόνο θα οδηγήσει σε υψηλότερη διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, αλλά και θα καταστήσει τη ζώνη του ευρώ πιο ανθεκτική σε παγκόσμιες διαταραχές. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει επίσης να στηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλήρης και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό παράγοντα για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, όλες οι χώρες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η σύνθεση της δημοσιονομικής τους πολιτικής να είναι πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

Εκπρόσωποι Τύπου