Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
15 aprilie 2015

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice și în conformitate cu semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate.

În ceea ce privește măsurile neconvenționale de politică monetară, la data de 9 martie 2015 am început să cumpărăm titluri în euro emise de sectorul public ca parte a programului extins de achiziționare de active, care include, de asemenea, achiziții de titluri garantate cu active și de obligațiuni garantate. Se intenționează efectuarea acestora până la sfârșitul lunii septembrie 2016 și, în orice caz, până când vom constata o ajustare susținută a traiectoriei inflației, care să fie în concordanță cu obiectivul de a menține rate ale inflației inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. În cadrul evaluării sale, Consiliul guvernatorilor va urma strategia de politică monetară și se va concentra asupra tendințelor inflației, făcând abstracție de evoluțiile neprevăzute în oricare direcție ale inflației măsurate, în cazul în care se consideră că sunt temporare și nu influențează perspectivele pe termen mediu privind stabilitatea prețurilor.

Implementarea programelor de achiziționare de active se derulează fără sincope, volumele titlurilor de valoare concordând cu cifra anunțată de 60 de miliarde EUR pe lună. În plus, există dovezi clare potrivit cărora măsurile de politică monetară pe care le-am introdus sunt eficiente. Condițiile de pe piețele financiare s-au relaxat considerabil, iar costul finanțării din surse externe pentru sectorul privat a scăzut semnificativ în ultimele luni; de asemenea, condițiile de creditare pentru firme și populație au înregistrat ameliorări notabile, cererea de credite consemnând un reviriment.

Privind în perspectivă, BCE se va axa pe implementarea deplină a măsurilor sale de politică monetară. Prin aceste măsuri, vom contribui la îmbunătățirea în continuare a perspectivelor economice, la reducerea deficitului de cerere agregată și la redresarea dinamicii masei monetare și a creditului. Coroborate, aceste evoluții vor conduce la revenirea susținută a inflației către un nivel inferior, dar apropiat de 2% pe termen mediu și vor sprijini ancorarea fermă a anticipațiilor privind inflația pe termen mediu și lung.

Permiteți-mi să explic acum mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. PIB real în zona euro a crescut cu 0,3% în trimestrul IV 2014 față de intervalul precedent. Cererea internă, în special consumul privat, a fost în continuare principalul determinant al redresării în curs. Cei mai recenți indicatori economici, inclusiv datele din sondaje până în luna martie, sugerează că activitatea economică în zona euro a continuat să se intensifice de la sfârșitul anului 2014. Privind în perspectivă, anticipăm o extindere și o consolidare treptată a redresării economice. Cererea internă ar trebui să fie susținută în continuare de noi ameliorări ale condițiilor financiare, precum și de progresele consemnate în domeniul consolidării fiscale și al reformelor structurale. În plus, cotațiile mai scăzute ale petrolului ar trebui să sprijine în continuare veniturile disponibile reale ale populației și rentabilitatea companiilor și, implicit, consumul privat și investițiile. Totodată, cererea pentru produse de export realizate în zona euro ar trebui să beneficieze de creșterea competitivității prin preț. Cu toate acestea, este probabil ca redresarea economică în zona euro să fie în continuare afectată de ajustările bilanțiere necesare într-o serie de sectoare și de ritmul lent de implementare a reformelor structurale.

Deși s-au menținut în sensul scăderii, riscurile la adresa perspectivelor economice pentru zona euro au devenit mai echilibrate pe seama deciziilor de politică monetară adoptate recent, a scăderii prețurilor petrolului și a deprecierii euro.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la -0,1% în luna martie 2015, în creștere de la -0,3% în luna februarie și de la -0,6% în luna ianuarie. Această evoluție reflectă în mare parte o creștere a prețurilor petrolului exprimate în euro începând cu jumătatea lunii ianuarie. Pe baza informațiilor disponibile și a cotațiilor futures actuale ale petrolului, se preconizează că, în lunile următoare, rata anuală a inflației IAPC se va menține foarte scăzută sau în continuare negativă. Susținute de impactul favorabil al măsurilor de politică monetară asupra cererii agregate, de efectele deprecierii cursului de schimb al euro și de ipoteza privind efectele de bază și o ușoară majorare a prețurilor petrolului în anii următori, ratele inflației ar trebui să crească, potrivit anticipațiilor, pe parcursul anului 2015 și să își continue majorarea în 2016 și 2017.

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze cu atenție riscurile la adresa perspectivelor privind evoluția prețurilor pe termen mediu. În acest context, vom avea în vedere în special transmisia măsurilor de politică monetară, precum și evoluțiile geopolitice, evoluția cursului de schimb și cea a prețurilor produselor energetice.

Referitor la analiza monetară, datele recente confirmă o intensificare progresivă a dinamicii masei monetare (M3). Dinamica anuală a agregatului monetar M3 s-a situat la 4,0% în luna februarie 2015, în creștere de la 3,7% în luna ianuarie și este sprijinită în continuare de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 9,1% în luna februarie.

De asemenea, dinamica împrumuturilor a consemnat în continuare o ameliorare treptată. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a situat la -0,4% în luna februarie, comparativ cu -0,9% în ianuarie, continuându-și redresarea treptată de la nivelul minim de -3,2% înregistrat în luna februarie 2014. În acest sens, sondajul privind creditul bancar din luna aprilie 2015 confirmă faptul că îmbunătățirea condițiilor de creditare sprijină redresarea în continuare a dinamicii creditelor, în special pentru firme. În pofida acestor ameliorări, dinamica împrumuturilor acordate societăților nefinanciare se menține scăzută și continuă să reflecte decalajul acesteia în raport cu ciclul economic, riscul de credit, factorii care influențează oferta de credite, precum și ajustarea continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a crescut în continuare la 1,0% în luna februarie 2015, față de 0,9% în ianuarie. Măsurile de politică monetară pe care le-am introdus ar trebui să susțină ameliorarea în continuare atât a costurilor de creditare pentru firme și populație, cât și a fluxurilor de credite în zona euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă necesitatea implementării ferme a deciziilor adoptate recent de Consiliul guvernatorilor. Implementarea deplină a tuturor măsurilor de politică monetară va oferi sprijinul necesar pentru redresarea economică în zona euro și va readuce ratele inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia contribuie la sprijinirea activității economice. Cu toate acestea, pentru a beneficia integral de avantajele oferite de măsurile noastre de politică monetară, politicile din alte domenii trebuie să aibă o contribuție decisivă. Având în vedere nivelul în continuare ridicat al șomajului structural și dinamica scăzută a PIB potențial în zona euro, redresarea ciclică în curs ar trebui să fie susținută de măsuri eficiente privind oferta. În special, pentru intensificarea activității de investiții, stimularea procesului de creare de locuri de muncă și creșterea productivității, în mai multe țări este necesară accelerarea implementării reformelor pe piața de bunuri și servicii și pe piața forței de muncă, precum și a acțiunilor de îmbunătățire a mediului de afaceri pentru firme. O implementare rapidă și eficace a acestor reforme va conduce nu numai la dinamizarea creșterii sustenabile în zona euro, ci și la consolidarea anticipațiilor privind înregistrarea permanentă a unor venituri mai mari și va încuraja populația să își intensifice consumul și firmele să nu mai amâne majorarea investițiilor, consolidând astfel redresarea economică actuală. Politicile fiscale ar trebui să sprijine redresarea economică, menținându-se în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere. O implementare integrală și consecventă a pactului este esențială pentru asigurarea încrederii în cadrul nostru fiscal. Având în vedere necesitatea accelerării eforturilor de reformă structurală în mai multe țări, este, de asemenea, important ca procedura privind dezechilibrele macroeconomice să fie implementată cu eficacitate în vederea contracarării dezechilibrelor excesive identificate în unele state membre.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media