Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
15 ta’ April 2015

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, u skont l-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni, ħadna d-deċiżjoni li nħallu r- rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif kienu.

Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, fid-9 ta’ Marzu bdejna nixtru titoli tas-settur pubbliku denominati fl-euro bħala parti mill-programm estensiv tagħna ta’ xiri ta’ assi, li jiġbor fih ukoll xiri ta’ titoli koperti b’assi u bonds garantiti. Ix-xiri hu maħsub li jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Settembru 2016 u, fi kwalunkwe każ, sakemm naraw aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tagħna li r-rati tal-inflazzjoni jkunu taħt iżda qrib 2% għal żmien medju. Fit-twettiq tal-evalwazzjoni tiegħu, il-Kunsill Governattiv se jsegwi l-istrateġija tiegħu tal-politika monetarja u jikkonċentra fuq ix-xejriet tal-inflazzjoni, filwaqt li jinjora livelli ta’ inflazzjoni mkejla mhix antiċipata fiż-żewġ direzzjonijiet jekk dawn jitqiesu li jkunu tranżitorji u ma jkollhomx implikazzjonijiet għall-prospettiva ta’ żmien medju fir-rigward tal-istabbiltà tal-prezzijiet.

L-implimentazzjoni tal-programmi ta’ xiri ta’ assi miexja bla xkiel, bi kwantitajiet konformi maċ-ċifra mħabbra ta’ €60 biljun f’titoli kull xahar. Barra dan, hemm evidenza ċara li l-miżuri tal-politika monetarja li wettaqna huma effettivi. Il-kundizzjonijiet tas-swieq finanzjarji u l-ispiża tal-finanzi esterni għas-settur privat saru iktar favorevoli f’dawn l-aħħar xhur u l-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-unitajiet domestiċi tjiebu ferm, filwaqt li d-domanda għall-kreditu żdiedet.

Għall-ġejjieni, l-attenzjoni tagħna se tkun fuq l-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna. Permezz ta’ dawn il-miżuri, aħna se nagħtu l-kontribut tagħna biex il-prospettiva ekonomika tkompli titjieb, il-kapaċità mhux utilizzata tkompli tonqos u t-tkabbir tal-flus u tal-kreditu jkomplu jirkupraw. Flimkien, dawn l-iżviluppi se jwasslu biex l-inflazzjoni terġa’ lura b’mod sostnut lejn livell taħt iżda qrib 2% għal żmien medju u jissaħħaħ l-ankraġġ sod tal-aspettattivi tal-inflazzjoni għal żmien minn medju sa twil.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl- analiżi ekonomika. Il- PDG taż-żona tal-euro f’termini reali żdied b’0.3% fuq bażi trimestrali fl-aħħar trimestru tal-2014. Id-domanda domestika, l-aktar il-konsum privat, kompliet tkun il-fattur ewlieni tal-irkupru li għaddejjin minnu. L-aħħar indikaturi ekonomiċi, fosthom dejta minn stħarriġ li sar sa Marzu, jissuġġerixxu li l-ekonomija taż-żona tal-euro kompliet tirpilja mill-aħħar tal-2014. Għall-ġejjieni, nistennew li l-irkupru ekonomiku jkompli jinfirex u jissaħħaħ gradwalment. Id-domanda domestika għandha tkompli tiġi sostnuta bit-titjib kontinwu fil-kundizzjonijiet finanzjarji, kif ukoll bil-progress li sar fil-konsolidament fiskali u r-riformi strutturali. Barra minn hekk, il-livell aktar baxx tal-prezz taż-żejt għandu jkompli jsostni d-dħul disponibbli reali tal-unitajiet domestiċi kif ukoll il-profitabilità korporattiva u, b’hekk, il-konsum privat u l-investiment. Barra dan, id-domanda għall-esportazzjoni miż-żona tal-euro għandha tibbenefika mit-titjib fil-kompetittività tal-prezzijiet. Madankollu, l-irkupru fiż-żona tal-euro x’aktarx li se jkompli jitrażżan mill-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi u mir-ritmu kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali.

Filwaqt li għadhom ixaqilbu lejn tnaqqis, ir-riskji għall-prospettiva ekonomika taż-żona tal-euro saru iktar ibbilanċjati minħabba d-deċiżjonijiet reċenti tal-politika monetarja, it-tnaqqis fil-prezzijiet taż-żejt u r-rata tal-kambju tal-euro aktar baxxa.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro mkejla bl-HICP kienet -0.1% f’Marzu 2015, żieda minn -0.3% fi Frar u -0.6% f’Jannar. Din ix-xejra tirrifletti l-aktar iż-żieda fil-prezzijiet taż-żejt f’termini tal-euro minn nofs Jannar. Skont it-tagħrif disponibbli u l-prezzijiet attwali tal-kuntratti ta’ xiri ta’ żejt fil-ġejjieni, l-inflazzjoni annwali mkejla bl-HICP mistennija tibqa’ baxxa ħafna jew tibqa’ negattiva fix-xhur li ġejjin. Permezz tad-domanda aggregata sostnuta bl-impatt favorevoli tal-miżuri tal-politika monetarja, l-impatt tar-rata tal-kambju tal-euro aktar baxxa u l-ipotesi ta’ effetti ta’ bażi u ta’ prezzijiet taż-żejt xi ftit ogħla fis-snin li ġejjin, ir-rati tal-inflazzjoni huma mistennija jibdew jogħlew aktar ’il quddiem fl-2015 u jkomplu jiżdiedu matul l-2016 u l-2017.

Il-Kunsill Governattiv se jkompli josserva mill-qrib ir-riskji għall-prospettiva tal-iżviluppi fil-prezzijiet għal żmien medju. F’dan ir-rigward, se niffukaw b’mod partikolari fuq l-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, kif ukoll fuq l-iżviluppi ġeopolitiċi, ir-rata tal-kambju u l-prezzijiet tal-enerġija.

Għal dik li hija l- analiżi monetarja, id-dejta reċenti tikkonferma żieda gradwali fit-tkabbir ta’ bażi fl-aggregat monetarju wiesa’ (M3). Ir-rata tat-tkabbir annwali tal-M3 telgħet għal 4.0% fi Frar 2015, żieda minn 3.7% f’Jannar. It-tkabbir annwali fl-M3 qiegħed ikompli jiġi sostnut mill-komponenti l-aktar likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett M1 jikber b’rata annwali ta’ 9.1% fi Frar.

L-iżviluppi fis-self ukoll komplew jitjiebu gradwalment. Ir-rata annwali ta’ bidla fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) kienet ta’ -0.4% fi Frar, wara li kienet -0.9% f’Jannar, u kompliet bl-irkupru gradwali mil-livell minimu ta’ -3.2% fi Frar 2014. F’dan ir-rigward, l-istħarriġ dwar is-self bankarju ta’ April 2015 jikkonferma li t-titjib fil-kundizzjonijiet tas-self isostni aktar irkupru fit-tkabbir tas-self, b’mod partikolari għall-kumpaniji. Minkejja dan it-titjib, l-iżviluppi fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji jibqgħu dgħajfin u jkomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu, fatturi marbutin mal-provvista tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil unitajiet domestiċi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) kompliet tiżdied għal 1.0% fi Frar 2015, wara li kienet 0.9% f’Jannar. Il-miżuri li ħadna fil-politika monetarja għandhom isostnu aktar titjib kemm fl-ispejjeż tas-self għall-kumpaniji u l-unitajiet domestiċi kif ukoll fil-flussi tal-kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja tikkonferma li d-deċiżjonijiet reċenti li ħa l-Kunsill Governattiv jeħtiġilhom jiġu implimentati b’mod konkret. L-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri kollha tal-politika monetarja se tipprovdi s-sostenn meħtieġ għall-irkupru taż-żona tal-euro u tqarreb ir-rati tal-inflazzjoni lejn livelli taħt iżda qrib 2% għal żmien medju.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra akkomodanti tagħha tgħin fis-sostenn tal-attività ekonomika. Madankollu, sabiex naħsdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra tal-politika jridu jikkontribwixxu b’mod deċiżiv. Minħabba li l-qgħad strutturali għadu għoli u t-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni għadu baxx, l-irkupru ċikliku li għaddej għandu jiġi sostnut b’miżuri effettivi min-naħa tal-provvista. B’mod partikolari, sabiex jiżdied l-investiment, jinħolqu aktar impjiegi u tikber il-produttività, l-implimentazzjoni tar- riformi fis-swieq tal-prodotti u tax-xogħol kif ukoll l-azzjonijiet biex titjieb il-klima tan-negozju jeħtiġilhom iżidu r-ritmu f’bosta pajjiżi. L-implimentazzjoni mgħaġġla u effettiva ta’ dawn ir-riformi mhix se twassal biss għal tkabbir sostenibbli ogħla fiż-żona tal-euro iżda se tkabbar ukoll l-aspettattivi ta’ dħul permanenti ogħla, u tinkoraġġixxi lill-unitajiet domestiċi jżidu l-konsum u lill-kumpaniji jżidu l-investiment illum, sabiex l-irkupru ekonomiku attwali jkompli jissaħħaħ. Il- politika fiskali għandha ssostni l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt hija ta’ importanza ewlenija għall-fiduċja fil-qafas fiskali tagħna. Minħabba l-ħtieġa li jikbru l-isforzi għar-riformi strutturali f’għadd ta’ pajjiżi, huwa importanti wkoll li l-proċedura tal-iżbilanċ makroekonomiku tiġi implimentata b’mod effettiv sabiex tindirizza l-iżbilanċi eċċessivi kif identifikati fl-Istati Membri individwali.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja