European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

20. jaanuar 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 593 000 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 523 268 −2 364
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 951 208
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 293 317 −2 572
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 442 −1 474
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 410 −69
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 410 −69
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 322 271 −106
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 849 −106
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 321 422 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 794 4 038
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 116 848 −12 490
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 938 351 −11 368
  7.2 Muud väärtpaberid 178 497 −1 122
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 589 0
9 Muud varad 321 558 −410
Varad kokku 7 959 180 −12 872
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 561 515 −4 682
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 337 651 37 661
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 175 138 2 637
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 161 261 35 018
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 252 7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 45 062 −12 418
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 471 714 −795
  5.1 Valitsussektor 367 667 −1 661
  5.2 Muud kohustused 104 047 867
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 342 632 −35 623
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 418 402
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 606 −162
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 606 −162
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 297 770 2 744
11 Ümberhindluskontod 588 700 0
12 Kapital ja reservid 115 754 0
Kohustused kokku 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023