Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

19 noiembrie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 517 894 40
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 490 655 73
  2.1 Creanțe asupra FMI 214 894 −8
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 275 761 81
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 544 −1 221
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 711 −284
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 711 −284
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 208 834 −79
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 172 −82
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 208 659 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 3
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 940 2 832
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 818 387 29 422
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 640 364 29 245
  7.2 Alte titluri de valoare 178 023 177
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 153 0
9 Alte active 316 193 −2 865
Total active 8 442 311 27 918
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 516 313 856
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 557 024 −78 978
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 787 098 −115 425
  2.2 Facilitatea de depozit 767 795 36 437
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 132 10
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 39 913 −957
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 809 503 97 670
  5.1 Administrație publică 686 554 90 424
  5.2 Alte pasive 122 950 7 247
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 385 848 8 189
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 954 −531
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 809 −544
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 809 −544
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 176 130 0
10 Alte pasive 323 525 2 213
11 Conturi de reevaluare 505 979 0
12 Capital și rezerve 109 312 0
Total pasive 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021