Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 09 10
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 514 693 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 477 590 306
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 210 102 382
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 489 −77
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 917 70
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 561 −519
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 561 −519
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 211 778 322
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 319 303
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 211 440 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 19 19
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 898 −2 461
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 613 073 17 004
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 430 684 17 840
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 182 389 −836
8 Valdžios skola eurais 22 142 0
9 Kitas turtas 315 081 478
Visas turtas 8 222 733 15 199
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 501 984 1 145
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 567 522 24 286
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 743 978 16 014
  2.2 Indėlių galimybė 821 444 8 464
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 099 −191
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 556 −6 909
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 731 813 −4 469
  5.1 Valdžiai 617 560 90
  5.2 Kiti įsipareigojimai 114 254 −4 559
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 286 695 700
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 414 104
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 780 −131
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 780 −131
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 174 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 314 332 473
11 Perkainojimo sąskaitos 497 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 392 0
Visi įsipareigojimai 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021