Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

10.9.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 514 693 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 477 590 306
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 210 102 382
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 489 −77
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 917 70
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 561 −519
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 561 −519
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 211 778 322
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 319 303
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 211 440 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 19 19
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 898 −2 461
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 613 073 17 004
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 430 684 17 840
  7.2 Muut arvopaperit 182 389 −836
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 142 0
9 Muut saamiset 315 081 478
Vastaavaa yhteensä 8 222 733 15 199
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 501 984 1 145
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 567 522 24 286
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 743 978 16 014
  2.2 Talletusmahdollisuus 821 444 8 464
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 099 −191
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 23 556 −6 909
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 731 813 −4 469
  5.1 Julkisyhteisöt 617 560 90
  5.2 Muut 114 254 −4 559
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 286 695 700
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 414 104
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 780 −131
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 780 −131
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 174 656 0
10 Muut velat 314 332 473
11 Arvonmuutostilit 497 589 0
12 Pääoma ja rahastot 109 392 0
Vastattavaa yhteensä 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021