SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

10. september 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 514.693 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 477.590 306
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 210.102 382
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.489 −77
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.917 70
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.561 −519
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.561 −519
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.211.778 322
  5.1 Primære markedsoperationer 319 303
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.211.440 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 19 19
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.898 −2.461
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.613.073 17.004
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.430.684 17.840
  7.2 Andre værdipapirer 182.389 −836
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.142 0
9 Andre aktiver 315.081 478
Aktiver i alt 8.222.733 15.199
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.501.984 1.145
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.567.522 24.286
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.743.978 16.014
  2.2 Indlånsfacilitet 821.444 8.464
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.099 −191
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 23.556 −6.909
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 731.813 −4.469
  5.1 Offentlig forvaltning og service 617.560 90
  5.2 Andre forpligtelser 114.254 −4.559
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 286.695 700
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.414 104
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.780 −131
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.780 −131
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 174.656 0
10 Andre forpligtelser 314.332 473
11 Revalueringskonti 497.589 0
12 Kapital og reserver 109.392 0
Passiver i alt 8.222.733 15.199
Annexes
14 September 2021