Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

19 februarie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 536 544 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 338 796 −867
  2.1 Creanțe asupra FMI 85 220 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 253 576 −867
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 741 956
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 139 −339
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 139 −339
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 792 947 32
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 459 32
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 792 488 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 42 301 −3 197
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 028 265 23 627
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 832 402 23 272
  7.2 Alte titluri de valoare 195 864 354
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 626 0
9 Alte active 301 800 1 813
Total active 7 101 159 22 025
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 432 802 1 223
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 703 787 −36 240
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 086 036 −30 284
  2.2 Facilitatea de depozit 617 741 −5 966
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 10 10
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 14 558 3 379
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 755 078 69 575
  5.1 Administrație publică 667 175 66 825
  5.2 Alte pasive 87 903 2 751
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 209 031 −13 083
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 358 −262
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 112 366
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 112 366
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 54 799 0
10 Alte pasive 297 773 −2 934
11 Conturi de reevaluare 512 529 0
12 Capital și rezerve 108 332 −1
Total pasive 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021