Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 02 19
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 536 544 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 338 796 −867
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 220 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 253 576 −867
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 741 956
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 139 −339
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 139 −339
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 792 947 32
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 459 32
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 792 488 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 42 301 −3 197
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 028 265 23 627
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 832 402 23 272
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 195 864 354
8 Valdžios skola eurais 22 626 0
9 Kitas turtas 301 800 1 813
Visas turtas 7 101 159 22 025
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 432 802 1 223
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 703 787 −36 240
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 086 036 −30 284
  2.2 Indėlių galimybė 617 741 −5 966
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 558 3 379
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 755 078 69 575
  5.1 Valdžiai 667 175 66 825
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 903 2 751
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 209 031 −13 083
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 358 −262
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 112 366
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 112 366
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 799 0
10 Kiti įsipareigojimai 297 773 −2 934
11 Perkainojimo sąskaitos 512 529 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 332 −1
Visi įsipareigojimai 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021