Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

19. veljače 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 536 544 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 338 796 −867
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 85 220 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 253 576 −867
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 741 956
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 139 −339
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 139 −339
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 792 947 32
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 459 32
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 792 488 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 42 301 −3 197
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 028 265 23 627
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 832 402 23 272
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 195 864 354
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 626 0
9 Ostala imovina 301 800 1 813
Ukupno imovina 7 101 159 22 025
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 432 802 1 223
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 703 787 −36 240
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 086 036 −30 284
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 617 741 −5 966
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 10 10
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 14 558 3 379
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 755 078 69 575
  5.1 Opća država 667 175 66 825
  5.2 Ostale obveze 87 903 2 751
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 209 031 −13 083
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 358 −262
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 112 366
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 112 366
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 54 799 0
10 Ostale obveze 297 773 −2 934
11 Računi revalorizacije 512 529 0
12 Kapital i pričuve 108 332 −1
Ukupno obveze 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021