Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

19.2.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 536 544 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 338 796 −867
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 85 220 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 253 576 −867
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 741 956
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 139 −339
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 139 −339
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 792 947 32
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 459 32
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 792 488 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 42 301 −3 197
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 028 265 23 627
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 832 402 23 272
  7.2 Muut arvopaperit 195 864 354
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 626 0
9 Muut saamiset 301 800 1 813
Vastaavaa yhteensä 7 101 159 22 025
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 432 802 1 223
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 703 787 −36 240
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 086 036 −30 284
  2.2 Talletusmahdollisuus 617 741 −5 966
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 14 558 3 379
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 755 078 69 575
  5.1 Julkisyhteisöt 667 175 66 825
  5.2 Muut 87 903 2 751
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 209 031 −13 083
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 358 −262
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 112 366
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 112 366
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 54 799 0
10 Muut velat 297 773 −2 934
11 Arvonmuutostilit 512 529 0
12 Pääoma ja rahastot 108 332 −1
Vastattavaa yhteensä 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021