Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

19. veebruar 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 536 544 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 338 796 −867
  2.1 Nõuded IMFi vastu 85 220 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 253 576 −867
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 741 956
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 139 −339
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 139 −339
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 792 947 32
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 459 32
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 792 488 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 42 301 −3 197
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 028 265 23 627
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 832 402 23 272
  7.2 Muud väärtpaberid 195 864 354
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 626 0
9 Muud varad 301 800 1 813
Varad kokku 7 101 159 22 025
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 432 802 1 223
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 703 787 −36 240
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 086 036 −30 284
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 617 741 −5 966
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 14 558 3 379
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 755 078 69 575
  5.1 Valitsussektor 667 175 66 825
  5.2 Muud kohustused 87 903 2 751
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 209 031 −13 083
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 358 −262
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 112 366
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 112 366
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 799 0
10 Muud kohustused 297 773 −2 934
11 Ümberhindluskontod 512 529 0
12 Kapital ja reservid 108 332 −1
Kohustused kokku 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021