SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

19. februar 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 536.544 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 338.796 −867
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.220 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 253.576 −867
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.741 956
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.139 −339
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.139 −339
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.792.947 32
  5.1 Primære markedsoperationer 459 32
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.792.488 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 42.301 −3.197
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.028.265 23.627
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.832.402 23.272
  7.2 Andre værdipapirer 195.864 354
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.626 0
9 Andre aktiver 301.800 1.813
Aktiver i alt 7.101.159 22.025
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.432.802 1.223
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.703.787 −36.240
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.086.036 −30.284
  2.2 Indlånsfacilitet 617.741 −5.966
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 10 10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 14.558 3.379
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 755.078 69.575
  5.1 Offentlig forvaltning og service 667.175 66.825
  5.2 Andre forpligtelser 87.903 2.751
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 209.031 −13.083
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.358 −262
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.112 366
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.112 366
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.799 0
10 Andre forpligtelser 297.773 −2.934
11 Revalueringskonti 512.529 0
12 Kapital og reserver 108.332 −1
Passiver i alt 7.101.159 22.025
Annexes
23 February 2021