Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

19. února 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 536 544 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 338 796 −867
  2.1 Pohledávky za MMF 85 220 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 253 576 −867
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 741 956
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 139 −339
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 139 −339
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 792 947 32
  5.1 Hlavní refinanční operace 459 32
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 792 488 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 42 301 −3 197
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 028 265 23 627
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 832 402 23 272
  7.2 Ostatní cenné papíry 195 864 354
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 626 0
9 Ostatní aktiva 301 800 1 813
Aktiva celkem 7 101 159 22 025
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 432 802 1 223
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 703 787 −36 240
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 086 036 −30 284
  2.2 Vkladová facilita 617 741 −5 966
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 14 558 3 379
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 755 078 69 575
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 667 175 66 825
  5.2 Ostatní závazky 87 903 2 751
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 209 031 −13 083
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 358 −262
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 112 366
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 112 366
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 799 0
10 Ostatní závazky 297 773 −2 934
11 Účty přecenění 512 529 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 332 −1
Pasiva celkem 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021