Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

8 ianuarie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 536 543 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 344 296 −2 883
  2.1 Creanțe asupra FMI 85 102 −277
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 259 193 −2 606
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 066 −3 370
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 801 −3 535
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 801 −3 535
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 792 754 −440
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 180 −288
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 792 574 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −152
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 38 891 13 562
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 899 757 8 841
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 703 448 8 806
  7.2 Alte titluri de valoare 196 309 35
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 676 0
9 Alte active 318 930 −6 786
Total active 6 984 713 5 389
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 430 147 −4 364
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 637 300 148 106
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 089 948 284 617
  2.2 Facilitatea de depozit 547 349 −136 513
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 2
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 14 155 −9 409
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 559 142 −52 162
  5.1 Administrație publică 474 809 −41 364
  5.2 Alte pasive 84 333 −10 798
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 355 479 −75 666
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 049 233
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 866 −29
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 866 −29
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 54 799 0
10 Alte pasive 300 622 −793
11 Conturi de reevaluare 512 529 −356
12 Capital și rezerve 108 626 −172
Total pasive 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary