Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

8. siječnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 536 543 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 344 296 −2 883
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 85 102 −277
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 259 193 −2 606
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 066 −3 370
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 801 −3 535
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 801 −3 535
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 792 754 −440
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 180 −288
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 792 574 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −152
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 38 891 13 562
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 899 757 8 841
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 703 448 8 806
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 196 309 35
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 676 0
9 Ostala imovina 318 930 −6 786
Ukupno imovina 6 984 713 5 389
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 430 147 −4 364
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 637 300 148 106
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 089 948 284 617
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 547 349 −136 513
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 14 155 −9 409
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 559 142 −52 162
  5.1 Opća država 474 809 −41 364
  5.2 Ostale obveze 84 333 −10 798
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 355 479 −75 666
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 049 233
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 866 −29
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 866 −29
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 54 799 0
10 Ostale obveze 300 622 −793
11 Računi revalorizacije 512 529 −356
12 Kapital i pričuve 108 626 −172
Ukupno obveze 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary