Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

23. oktober 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.281 2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 352.644 817
  2.1 Terjatve do MDS 84.836 128
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.809 689
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.933 −175
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.092 −913
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.092 −913
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.754.149 16
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.007 −3
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.753.123 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 19 19
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.659 2.429
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.717.492 23.942
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.519.144 24.254
  7.2 Drugi vrednostni papirji 198.349 −311
8 Javni dolg v eurih 22.735 0
9 Druga sredstva 306.839 12.181
Skupaj sredstva 6.781.825 38.300
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.391.595 1.294
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.360.579 37.681
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.242.313 453.366
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 118.264 −415.687
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.051 −951
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 806.483 8.895
  5.1 Sektor država 747.087 9.533
  5.2 Druge obveznosti 59.396 −638
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 212.495 −11.914
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.096 152
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.253 −140
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.253 −140
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.888 0
10 Druge obveznosti 284.007 3.284
11 Računi prevrednotenja 543.498 0
12 Kapital in rezerve 108.880 0
Skupaj obveznosti 6.781.825 38.300
Annexes
27 October 2020