Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

23 octombrie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 559 281 2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 352 644 817
  2.1 Creanțe asupra FMI 84 836 128
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 809 689
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 933 −175
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 092 −913
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 092 −913
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 754 149 16
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 007 −3
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 753 123 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 19 19
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 659 2 429
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 717 492 23 942
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 519 144 24 254
  7.2 Alte titluri de valoare 198 349 −311
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 735 0
9 Alte active 306 839 12 181
Total active 6 781 825 38 300
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 391 595 1 294
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 360 579 37 681
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 242 313 453 366
  2.2 Facilitatea de depozit 118 264 −415 687
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 2
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 051 −951
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 806 483 8 895
  5.1 Administrație publică 747 087 9 533
  5.2 Alte pasive 59 396 −638
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 212 495 −11 914
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 096 152
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 253 −140
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 253 −140
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 888 0
10 Alte pasive 284 007 3 284
11 Conturi de reevaluare 543 498 0
12 Capital și rezerve 108 880 0
Total pasive 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020