Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 10 23
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 559 281 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 352 644 817
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 836 128
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 809 689
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 933 −175
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 092 −913
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 092 −913
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 754 149 16
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 007 −3
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 753 123 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 19 19
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 659 2 429
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 717 492 23 942
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 519 144 24 254
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 198 349 −311
8 Valdžios skola eurais 22 735 0
9 Kitas turtas 306 839 12 181
Visas turtas 6 781 825 38 300
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 391 595 1 294
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 360 579 37 681
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 242 313 453 366
  2.2 Indėlių galimybė 118 264 −415 687
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 051 −951
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 806 483 8 895
  5.1 Valdžiai 747 087 9 533
  5.2 Kiti įsipareigojimai 59 396 −638
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 212 495 −11 914
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 096 152
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 253 −140
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 253 −140
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 888 0
10 Kiti įsipareigojimai 284 007 3 284
11 Perkainojimo sąskaitos 543 498 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 880 0
Visi įsipareigojimai 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020