Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

23. listopada 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 559 281 2
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 352 644 817
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 84 836 128
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 809 689
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 933 −175
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 092 −913
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 092 −913
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 754 149 16
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 007 −3
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 753 123 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 19 19
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 659 2 429
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 717 492 23 942
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 519 144 24 254
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 198 349 −311
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 735 0
9 Ostala imovina 306 839 12 181
Ukupno imovina 6 781 825 38 300
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 391 595 1 294
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 360 579 37 681
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 242 313 453 366
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 118 264 −415 687
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 051 −951
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 806 483 8 895
  5.1 Opća država 747 087 9 533
  5.2 Ostale obveze 59 396 −638
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 212 495 −11 914
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 096 152
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 253 −140
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 253 −140
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 888 0
10 Ostale obveze 284 007 3 284
11 Računi revalorizacije 543 498 0
12 Kapital i pričuve 108 880 0
Ukupno obveze 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020