Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

23.10.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 559 281 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 352 644 817
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 84 836 128
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 809 689
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 933 −175
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 092 −913
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 092 −913
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 754 149 16
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 007 −3
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 753 123 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 19 19
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 659 2 429
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 717 492 23 942
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 519 144 24 254
  7.2 Muut arvopaperit 198 349 −311
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 735 0
9 Muut saamiset 306 839 12 181
Vastaavaa yhteensä 6 781 825 38 300
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 391 595 1 294
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 360 579 37 681
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 242 313 453 366
  2.2 Talletusmahdollisuus 118 264 −415 687
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 051 −951
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 806 483 8 895
  5.1 Julkisyhteisöt 747 087 9 533
  5.2 Muut 59 396 −638
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 212 495 −11 914
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 096 152
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 253 −140
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 253 −140
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 888 0
10 Muut velat 284 007 3 284
11 Arvonmuutostilit 543 498 0
12 Pääoma ja rahastot 108 880 0
Vastattavaa yhteensä 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020