Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

23. oktoober 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 559 281 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 352 644 817
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 836 128
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 809 689
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 933 −175
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 092 −913
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 092 −913
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 754 149 16
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 007 −3
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 753 123 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 19 19
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 659 2 429
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 717 492 23 942
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 519 144 24 254
  7.2 Muud väärtpaberid 198 349 −311
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 735 0
9 Muud varad 306 839 12 181
Varad kokku 6 781 825 38 300
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 391 595 1 294
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 360 579 37 681
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 242 313 453 366
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 118 264 −415 687
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 051 −951
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 806 483 8 895
  5.1 Valitsussektor 747 087 9 533
  5.2 Muud kohustused 59 396 −638
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 212 495 −11 914
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 096 152
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 253 −140
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 253 −140
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 888 0
10 Muud kohustused 284 007 3 284
11 Ümberhindluskontod 543 498 0
12 Kapital ja reservid 108 880 0
Kohustused kokku 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020