SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

23. oktober 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 559.281 2
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 352.644 817
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.836 128
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.809 689
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.933 −175
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.092 −913
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.092 −913
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.754.149 16
  5.1 Primære markedsoperationer 1.007 −3
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.753.123 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 19 19
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.659 2.429
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.717.492 23.942
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.519.144 24.254
  7.2 Andre værdipapirer 198.349 −311
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.735 0
9 Andre aktiver 306.839 12.181
Aktiver i alt 6.781.825 38.300
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.391.595 1.294
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.360.579 37.681
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.242.313 453.366
  2.2 Indlånsfacilitet 118.264 −415.687
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.051 −951
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 806.483 8.895
  5.1 Offentlig forvaltning og service 747.087 9.533
  5.2 Andre forpligtelser 59.396 −638
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 212.495 −11.914
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.096 152
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.253 −140
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.253 −140
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.888 0
10 Andre forpligtelser 284.007 3.284
11 Revalueringskonti 543.498 0
12 Kapital og reserver 108.880 0
Passiver i alt 6.781.825 38.300
Annexes
27 October 2020