Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

23. října 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 559 281 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 352 644 817
  2.1 Pohledávky za MMF 84 836 128
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 809 689
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 933 −175
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 092 −913
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 092 −913
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 754 149 16
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 007 −3
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 753 123 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 19 19
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 659 2 429
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 717 492 23 942
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 519 144 24 254
  7.2 Ostatní cenné papíry 198 349 −311
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 735 0
9 Ostatní aktiva 306 839 12 181
Aktiva celkem 6 781 825 38 300
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 391 595 1 294
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 360 579 37 681
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 242 313 453 366
  2.2 Vkladová facilita 118 264 −415 687
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 051 −951
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 806 483 8 895
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 747 087 9 533
  5.2 Ostatní závazky 59 396 −638
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 212 495 −11 914
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 096 152
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 253 −140
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 253 −140
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 888 0
10 Ostatní závazky 284 007 3 284
11 Účty přecenění 543 498 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 880 0
Pasiva celkem 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020