Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

4. rujna 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 548 767 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 359 531 907
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 85 816 −7
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 715 914
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 548 −275
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 813 2 274
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 813 2 274
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 596 613 723
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 568 −65
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 595 045 794
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −5
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 205 3 247
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 567 925 13 616
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 366 167 14 936
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 201 759 −1 320
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 804 0
9 Ostala imovina 286 650 −1 872
Ukupno imovina 6 458 857 18 621
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 384 460 1 395
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 115 085 89 494
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 621 915 72 560
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 493 170 16 934
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 603 3 507
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 737 757 −84 492
  5.1 Opća država 679 247 −84 489
  5.2 Ostale obveze 58 510 −3
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 209 904 5 722
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 672 257
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 207 −185
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 207 −185
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 110 0
10 Ostale obveze 280 195 2 964
11 Računi revalorizacije 542 941 0
12 Kapital i pričuve 108 922 −42
Ukupno obveze 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary