Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

24. julij 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.739 −19
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 357.130 848
  2.1 Terjatve do MDS 84.343 55
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 272.787 793
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.912 −2.521
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.928 −367
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.928 −367
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.590.573 106
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.125 99
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.589.439 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 10 7
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.652 4.595
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.462.835 27.638
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.259.653 27.183
  7.2 Drugi vrednostni papirji 203.182 456
8 Javni dolg v eurih 22.799 0
9 Druga sredstva 285.851 −1.465
Skupaj sredstva 6.351.419 28.815
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.374.647 1.899
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.928.619 12.500
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.638.787 175.054
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 289.814 −162.572
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 18
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.773 −163
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 816.028 23.460
  5.1 Sektor država 750.917 26.220
  5.2 Druge obveznosti 65.111 −2.761
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 227.236 −9.761
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.634 −410
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.872 375
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.872 375
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 275.554 915
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 109.005 0
Skupaj obveznosti 6.351.419 28.815
Annexes
28 July 2020