Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

24 iulie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 548 739 −19
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 357 130 848
  2.1 Creanțe asupra FMI 84 343 55
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 272 787 793
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 32 912 −2 521
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 928 −367
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 928 −367
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 590 573 106
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 125 99
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 589 439 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 10 7
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 652 4 595
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 462 835 27 638
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 259 653 27 183
  7.2 Alte titluri de valoare 203 182 456
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 799 0
9 Alte active 285 851 −1 465
Total active 6 351 419 28 815
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 374 647 1 899
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 928 619 12 500
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 638 787 175 054
  2.2 Facilitatea de depozit 289 814 −162 572
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 18 18
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 773 −163
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 816 028 23 460
  5.1 Administrație publică 750 917 26 220
  5.2 Alte pasive 65 111 −2 761
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 227 236 −9 761
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 634 −410
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 872 375
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 872 375
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 110 0
10 Alte pasive 275 554 915
11 Conturi de reevaluare 542 941 0
12 Capital și rezerve 109 005 0
Total pasive 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020