Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 07 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 739 −19
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 357 130 848
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 343 55
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 272 787 793
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 912 −2 521
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 928 −367
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 928 −367
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 590 573 106
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 125 99
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 589 439 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 10 7
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 652 4 595
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 462 835 27 638
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 259 653 27 183
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 203 182 456
8 Valdžios skola eurais 22 799 0
9 Kitas turtas 285 851 −1 465
Visas turtas 6 351 419 28 815
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 374 647 1 899
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 928 619 12 500
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 638 787 175 054
  2.2 Indėlių galimybė 289 814 −162 572
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 18
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 773 −163
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 816 028 23 460
  5.1 Valdžiai 750 917 26 220
  5.2 Kiti įsipareigojimai 65 111 −2 761
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 227 236 −9 761
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 634 −410
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 872 375
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 872 375
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 275 554 915
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 005 0
Visi įsipareigojimai 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020