Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

24. srpnja 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 548 739 −19
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 357 130 848
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 84 343 55
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 272 787 793
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 912 −2 521
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 928 −367
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 928 −367
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 590 573 106
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 125 99
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 589 439 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 10 7
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 652 4 595
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 462 835 27 638
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 259 653 27 183
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 203 182 456
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 799 0
9 Ostala imovina 285 851 −1 465
Ukupno imovina 6 351 419 28 815
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 374 647 1 899
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 928 619 12 500
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 638 787 175 054
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 289 814 −162 572
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 18 18
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 773 −163
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 816 028 23 460
  5.1 Opća država 750 917 26 220
  5.2 Ostale obveze 65 111 −2 761
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 227 236 −9 761
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 634 −410
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 872 375
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 872 375
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 110 0
10 Ostale obveze 275 554 915
11 Računi revalorizacije 542 941 0
12 Kapital i pričuve 109 005 0
Ukupno obveze 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020