Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

24.7.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 548 739 −19
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 357 130 848
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 84 343 55
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 272 787 793
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 912 −2 521
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 928 −367
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 928 −367
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 590 573 106
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 125 99
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 589 439 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 10 7
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 652 4 595
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 462 835 27 638
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 259 653 27 183
  7.2 Muut arvopaperit 203 182 456
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 799 0
9 Muut saamiset 285 851 −1 465
Vastaavaa yhteensä 6 351 419 28 815
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 374 647 1 899
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 928 619 12 500
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 638 787 175 054
  2.2 Talletusmahdollisuus 289 814 −162 572
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 18
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 773 −163
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 816 028 23 460
  5.1 Julkisyhteisöt 750 917 26 220
  5.2 Muut 65 111 −2 761
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 227 236 −9 761
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 634 −410
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 872 375
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 872 375
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 110 0
10 Muut velat 275 554 915
11 Arvonmuutostilit 542 941 0
12 Pääoma ja rahastot 109 005 0
Vastattavaa yhteensä 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020