Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

24. juuli 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 548 739 −19
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 357 130 848
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 343 55
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 272 787 793
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 912 −2 521
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 928 −367
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 928 −367
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 590 573 106
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 125 99
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 589 439 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 10 7
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 652 4 595
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 462 835 27 638
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 259 653 27 183
  7.2 Muud väärtpaberid 203 182 456
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 799 0
9 Muud varad 285 851 −1 465
Varad kokku 6 351 419 28 815
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 374 647 1 899
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 928 619 12 500
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 638 787 175 054
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 289 814 −162 572
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 18
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 773 −163
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 816 028 23 460
  5.1 Valitsussektor 750 917 26 220
  5.2 Muud kohustused 65 111 −2 761
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 227 236 −9 761
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 634 −410
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 872 375
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 872 375
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 110 0
10 Muud kohustused 275 554 915
11 Ümberhindluskontod 542 941 0
12 Kapital ja reservid 109 005 0
Kohustused kokku 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020