SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

24. juli 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 548.739 −19
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 357.130 848
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.343 55
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 272.787 793
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 32.912 −2.521
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.928 −367
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.928 −367
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.590.573 106
  5.1 Primære markedsoperationer 1.125 99
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.589.439 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 10 7
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.652 4.595
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.462.835 27.638
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.259.653 27.183
  7.2 Andre værdipapirer 203.182 456
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.799 0
9 Andre aktiver 285.851 −1.465
Aktiver i alt 6.351.419 28.815
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.374.647 1.899
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.928.619 12.500
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.638.787 175.054
  2.2 Indlånsfacilitet 289.814 −162.572
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 18 18
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.773 −163
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 816.028 23.460
  5.1 Offentlig forvaltning og service 750.917 26.220
  5.2 Andre forpligtelser 65.111 −2.761
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 227.236 −9.761
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.634 −410
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.872 375
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.872 375
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.110 0
10 Andre forpligtelser 275.554 915
11 Revalueringskonti 542.941 0
12 Kapital og reserver 109.005 0
Passiver i alt 6.351.419 28.815
Annexes
28 July 2020