Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

24. července 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 548 739 −19
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 357 130 848
  2.1 Pohledávky za MMF 84 343 55
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 272 787 793
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 912 −2 521
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 928 −367
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 928 −367
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 590 573 106
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 125 99
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 589 439 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 10 7
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 652 4 595
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 462 835 27 638
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 259 653 27 183
  7.2 Ostatní cenné papíry 203 182 456
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 799 0
9 Ostatní aktiva 285 851 −1 465
Aktiva celkem 6 351 419 28 815
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 374 647 1 899
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 928 619 12 500
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 638 787 175 054
  2.2 Vkladová facilita 289 814 −162 572
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 18 18
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 773 −163
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 816 028 23 460
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 750 917 26 220
  5.2 Ostatní závazky 65 111 −2 761
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 227 236 −9 761
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 634 −410
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 872 375
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 872 375
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 110 0
10 Ostatní závazky 275 554 915
11 Účty přecenění 542 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 005 0
Pasiva celkem 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020