Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

26 iunie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 509 811 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 361 047 −231
  2.1 Creanțe asupra FMI 85 068 16
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 275 979 −247
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 50 664 −13 127
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 344 752
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 344 752
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 590 116 563 864
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 670 199
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 589 439 563 658
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 7 7
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 39 341 4 448
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 365 143 39 269
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 162 462 39 260
  7.2 Alte titluri de valoare 202 680 9
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 322 0
9 Alte active 283 355 4 790
Total active 6 236 143 599 765
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 363 162 2 497
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 830 220 576 871
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 531 023 545 321
  2.2 Facilitatea de depozit 299 197 31 550
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 7 854 691
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 828 263 29 048
  5.1 Administrație publică 699 318 30 455
  5.2 Alte pasive 128 945 −1 407
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 238 078 −12 962
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 392 −394
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 8 137 36
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 8 137 36
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 945 0
10 Alte pasive 278 935 3 782
11 Conturi de reevaluare 507 111 0
12 Capital și rezerve 109 047 197
Total pasive 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary