Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

26 ta' Ġunju 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 509,811 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 361,047 −231
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 85,068 16
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 275,979 −247
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 50,664 −13,127
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 13,344 752
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 13,344 752
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 1,590,116 563,864
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 670 199
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 1,589,439 563,658
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 7 7
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 39,341 4,448
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 3,365,143 39,269
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 3,162,462 39,260
  7.2 Titoli oħra 202,680 9
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,322 0
9 Assi oħra 283,355 4,790
Attiv totali 6,236,143 599,765
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,363,162 2,497
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,830,220 576,871
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 2,531,023 545,321
  2.2 Faċilità tad-depożitu 299,197 31,550
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 7,854 691
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 828,263 29,048
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 699,318 30,455
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 128,945 −1,407
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 238,078 −12,962
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,392 −394
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,137 36
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 8,137 36
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,945 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 278,935 3,782
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 507,111 0
12 Kapital u riżervi 109,047 197
Passiv totali 6,236,143 599,765
30 June 2020
Commentary