Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

26. juuni 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 509 811 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 361 047 −231
  2.1 Nõuded IMFi vastu 85 068 16
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 275 979 −247
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 50 664 −13 127
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 344 752
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 344 752
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 590 116 563 864
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 670 199
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 589 439 563 658
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 7 7
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 341 4 448
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 365 143 39 269
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 162 462 39 260
  7.2 Muud väärtpaberid 202 680 9
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 322 0
9 Muud varad 283 355 4 790
Varad kokku 6 236 143 599 765
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 363 162 2 497
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 830 220 576 871
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 531 023 545 321
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 299 197 31 550
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 854 691
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 828 263 29 048
  5.1 Valitsussektor 699 318 30 455
  5.2 Muud kohustused 128 945 −1 407
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 238 078 −12 962
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 392 −394
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 137 36
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 137 36
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 945 0
10 Muud kohustused 278 935 3 782
11 Ümberhindluskontod 507 111 0
12 Kapital ja reservid 109 047 197
Kohustused kokku 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary