Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

26. juni 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 509.811 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 361.047 −231
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.068 16
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 275.979 −247
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 50.664 −13.127
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.344 752
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.344 752
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.590.116 563.864
  5.1 Primære markedsoperationer 670 199
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.589.439 563.658
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 7 7
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.341 4.448
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.365.143 39.269
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.162.462 39.260
  7.2 Andre værdipapirer 202.680 9
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.322 0
9 Andre aktiver 283.355 4.790
Aktiver i alt 6.236.143 599.765
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.363.162 2.497
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.830.220 576.871
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.531.023 545.321
  2.2 Indlånsfacilitet 299.197 31.550
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.854 691
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 828.263 29.048
  5.1 Offentlig forvaltning og service 699.318 30.455
  5.2 Andre forpligtelser 128.945 −1.407
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 238.078 −12.962
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.392 −394
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 8.137 36
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.137 36
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.945 0
10 Andre forpligtelser 278.935 3.782
11 Revalueringskonti 507.111 0
12 Kapital og reserver 109.047 197
Passiver i alt 6.236.143 599.765
30 June 2020
Commentary