Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

20 martie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 470 709 3
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 349 333 470
  2.1 Creanțe asupra FMI 79 988 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 269 346 470
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 124 375 101 571
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 879 −850
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 879 −850
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 726 120 108 434
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 470 −693
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 724 646 109 131
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 −3
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 627 −8 443
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 899 632 19 808
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 697 393 17 382
  7.2 Alte titluri de valoare 202 239 2 427
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 330 0
9 Alte active 282 261 2 034
Total active 4 927 267 223 028
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 304 774 18 811
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 913 354 29 704
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 712 928 113 384
  2.2 Facilitatea de depozit 200 425 −83 681
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 282 188
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 462 790 65 255
  5.1 Administrație publică 329 404 57 979
  5.2 Alte pasive 133 386 7 276
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 308 830 113 317
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 174 −697
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 965 201
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 965 201
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 371 0
10 Alte pasive 284 212 −4 073
11 Conturi de reevaluare 466 635 0
12 Capital și rezerve 107 879 322
Total pasive 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary