Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 03 20
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 709 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 349 333 470
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 988 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 269 346 470
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 124 375 101 571
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 879 −850
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 879 −850
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 726 120 108 434
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 470 −693
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 724 646 109 131
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 4 −3
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 627 −8 443
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 899 632 19 808
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 697 393 17 382
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 202 239 2 427
8 Valdžios skola eurais 23 330 0
9 Kitas turtas 282 261 2 034
Visas turtas 4 927 267 223 028
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 304 774 18 811
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 913 354 29 704
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 712 928 113 384
  2.2 Indėlių galimybė 200 425 −83 681
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 282 188
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 462 790 65 255
  5.1 Valdžiai 329 404 57 979
  5.2 Kiti įsipareigojimai 133 386 7 276
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 308 830 113 317
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 174 −697
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 965 201
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 965 201
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 284 212 −4 073
11 Perkainojimo sąskaitos 466 635 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 879 322
Visi įsipareigojimai 4 927 267 223 028
Annexes
24 March 2020