Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

20. ožujka 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 470 709 3
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 349 333 470
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 79 988 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 269 346 470
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 124 375 101 571
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 879 −850
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 879 −850
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 726 120 108 434
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 470 −693
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 724 646 109 131
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 4 −3
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 627 −8 443
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 899 632 19 808
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 697 393 17 382
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 202 239 2 427
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 330 0
9 Ostala imovina 282 261 2 034
Ukupno imovina 4 927 267 223 028
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 304 774 18 811
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 913 354 29 704
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 712 928 113 384
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 200 425 −83 681
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 282 188
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 462 790 65 255
  5.1 Opća država 329 404 57 979
  5.2 Ostale obveze 133 386 7 276
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 308 830 113 317
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 174 −697
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 965 201
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 965 201
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 371 0
10 Ostale obveze 284 212 −4 073
11 Računi revalorizacije 466 635 0
12 Kapital i pričuve 107 879 322
Ukupno obveze 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary