Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

20.3.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 470 709 3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 349 333 470
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 79 988 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 269 346 470
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 124 375 101 571
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 879 −850
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 879 −850
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 726 120 108 434
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 470 −693
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 724 646 109 131
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 4 −3
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 627 −8 443
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 899 632 19 808
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 697 393 17 382
  7.2 Muut arvopaperit 202 239 2 427
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 330 0
9 Muut saamiset 282 261 2 034
Vastaavaa yhteensä 4 927 267 223 028
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 304 774 18 811
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 913 354 29 704
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 712 928 113 384
  2.2 Talletusmahdollisuus 200 425 −83 681
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 282 188
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 462 790 65 255
  5.1 Julkisyhteisöt 329 404 57 979
  5.2 Muut 133 386 7 276
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 308 830 113 317
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 174 −697
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 965 201
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 965 201
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 371 0
10 Muut velat 284 212 −4 073
11 Arvonmuutostilit 466 635 0
12 Pääoma ja rahastot 107 879 322
Vastattavaa yhteensä 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary