Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

20. märts 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 470 709 3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 349 333 470
  2.1 Nõuded IMFi vastu 79 988 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 269 346 470
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 124 375 101 571
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 879 −850
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 879 −850
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 726 120 108 434
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 470 −693
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 724 646 109 131
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 4 −3
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 627 −8 443
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 899 632 19 808
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 697 393 17 382
  7.2 Muud väärtpaberid 202 239 2 427
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 330 0
9 Muud varad 282 261 2 034
Varad kokku 4 927 267 223 028
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 304 774 18 811
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 913 354 29 704
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 712 928 113 384
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 200 425 −83 681
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 282 188
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 462 790 65 255
  5.1 Valitsussektor 329 404 57 979
  5.2 Muud kohustused 133 386 7 276
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 308 830 113 317
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 174 −697
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 965 201
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 965 201
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 371 0
10 Muud kohustused 284 212 −4 073
11 Ümberhindluskontod 466 635 0
12 Kapital ja reservid 107 879 322
Kohustused kokku 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary