SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

20. marts 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 470.709 3
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 349.333 470
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.988 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 269.346 470
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 124.375 101.571
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.879 −850
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.879 −850
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 726.120 108.434
  5.1 Primære markedsoperationer 1.470 −693
  5.2 Langfristede markedsoperationer 724.646 109.131
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 −3
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.627 −8.443
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.899.632 19.808
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.697.393 17.382
  7.2 Andre værdipapirer 202.239 2.427
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.330 0
9 Andre aktiver 282.261 2.034
Aktiver i alt 4.927.267 223.028
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.304.774 18.811
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.913.354 29.704
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.712.928 113.384
  2.2 Indlånsfacilitet 200.425 −83.681
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.282 188
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 462.790 65.255
  5.1 Offentlig forvaltning og service 329.404 57.979
  5.2 Andre forpligtelser 133.386 7.276
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 308.830 113.317
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.174 −697
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.965 201
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.965 201
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.371 0
10 Andre forpligtelser 284.212 −4.073
11 Revalueringskonti 466.635 0
12 Kapital og reserver 107.879 322
Passiver i alt 4.927.267 223.028
24 March 2020
Commentary